• czw.. lut 22nd, 2024

  Zrozumienie obowiązków jako osoba posiadająca licencję na nieruchomości na Florydzie

  By

  sty 30, 2024
  Understanding Your Obligations as a Florida Real Estate Licensee

  Osoby posiadające licencję na nieruchomości na Florydzie są odpowiedzialne nie tylko za przestrzeganie rozdziału 475, ale mają także dodatkowe obowiązki wynikające z rozdziału 455 Florydzkiego Kodeksu. Te wymagania, często niewłaściwie zrozumiane przez wielu agentów nieruchomości, są kluczowe dla utrzymania profesjonalnego postępowania i odpowiedzialności.

  Jednym z kluczowych przepisów wynikających z rozdziału 455 jest obowiązek zgłaszania przez osoby posiadające licencję wszelkiej działalności kryminalnej w ciągu 30 dni od skazania, uznania winnym lub złożenia bezspornego lub winnego przyznania się do przestępstwa w dowolnej jurysdykcji. Ten wymóg, określony w rozdziale 455.227(1)(t), stosuje się niezależnie od orzeczenia.

  Podczas uczestnictwa w spotkaniach FREC (Florida Real Estate Commission), można zauważyć, że wielu posiadaczy licencji nie zdaje sobie sprawy z obowiązku zgłaszania. Ignorowanie tego przepisu nie stanowi ważnej obrony przed Komisją Nieruchomości na Florydzie. Twierdzenie „nie wiedziałem/am” nie pomoże w takiej sytuacji.

  Niezgodność z rozdziałem 455 może skutkować nałożeniem kar i dodatkowymi wymaganiami edukacyjnymi. Ważne jest, aby posiadacze licencji zdawali sobie sprawę z tego, że te przepisy dotyczą wszystkich rodzajów licencji na Florydzie, a nie tylko zawodowych pośredników nieruchomości.

  Wśród różnych naruszeń wynikających z rozdziału 455 są praktykowanie poza dozwolonym zakresem zgodnie z prawem, przyjmowanie obowiązków zawodowych, których licencjobiorca wie, że nie jest kompetentny do wykonania oraz składanie fałszywych zgłoszeń. Te naruszenia podważają integralność branży nieruchomościowej i mogą mieć poważne konsekwencje dla posiadaczy licencji.

  Aby zapewnić zgodność, Departament Biznesu i Regulacji Zawodowej (DBPR) ustanowił formularz online, dzięki któremu posiadacze licencji mogą spełnić wymóg samodzielnego zgłaszania. Natychmiastowe zgłaszanie wszelkich działań przestępczych przez profesjonalnych pośredników nieruchomości jest dowodem na ich zaangażowanie we właściwe postępowanie etyczne i odpowiedzialność.

  Podsumowując, zrozumienie obowiązków jako posiadacz licencji na nieruchomości na Florydzie jest kluczowe. Dopełnienie obowiązków wynikających zarówno z rozdziału 455, jak i rozdziału 475, chroni nie tylko reputację zawodową, ale także podtrzymuje integralność całej branży nieruchomościowej. Bądźmy na bieżąco, przestrzegajmy przepisów i przyczyniajmy się do rozwoju uczciwego i godnego zaufania rynku nieruchomości na Florydzie.

  Uwaga: Informacje zawarte w tym artykule są dokładne z datą publikacji.

  Sekcja FAQ:

  1. Jakie są dodatkowe obowiązki dla posiadaczy licencji na nieruchomości na Florydzie?
  Posiadacze licencji na nieruchomości na Florydzie mają dodatkowe obowiązki wynikające z rozdziału 455 Florydzkiego Kodeksu, które są kluczowe dla utrzymania profesjonalnego postępowania i odpowiedzialności.

  2. Jaki jest wymóg samodzielnego zgłaszania dla posiadaczy licencji?
  Zgodnie z rozdziałem 455, posiadacze licencji są zobowiązani do samodzielnego zgłaszania wszelkiej działalności przestępczej w ciągu 30 dni od skazania, uznanie winnym lub złożenie bezspornego lub winnego przyznania się do przestępstwa w dowolnej jurysdykcji. Ten wymóg obowiązuje niezależnie od orzeczenia.

  3. Co się dzieje, jeśli posiadacze licencji nie przestrzegają rozdziału 455?
  Niezgodność z rozdziałem 455 może skutkować nałożeniem kar i dodatkowymi wymaganiami edukacyjnymi. Ważne jest, aby posiadacze licencji zrozumieli, że te przepisy obowiązują wszystkie rodzaje licencji na Florydzie, a nie tylko zawodowych pośredników nieruchomości.

  4. Jakie są niektóre naruszenia wynikające z rozdziału 455?
  Niektóre naruszenia wynikające z rozdziału 455 obejmują praktykowanie poza dozwolonym zakresem zgodnie z prawem, przyjmowanie obowiązków zawodowych, których licencjobiorca wie, że nie jest kompetentny do wykonania oraz składanie fałszywych zgłoszeń. Te naruszenia mogą mieć poważne konsekwencje dla posiadaczy licencji i podważać integralność branży nieruchomości.

  5. Jak posiadacze licencji mogą spełnić wymóg samodzielnego zgłaszania?
  Departament Biznesu i Regulacji Zawodowej (DBPR) ustanowił formularz online, dzięki któremu posiadacze licencji mogą spełnić wymóg samodzielnego zgłaszania. Posiadacze licencji powinni natychmiast zgłaszać wszelką działalność przestępczą, aby wykazać swoje zaangażowanie we właściwe postępowanie etyczne i odpowiedzialność.

  Definicje:
  – Realtorzy®: Posiadacze licencji na nieruchomości, którzy są członkami Narodowego Stowarzyszenia Realtorów (NAR) i przestrzegają jego kodeksu etycznego.
  – Orzeczenie: Proces rozstrzygania sporu i wydawania ostatecznego wyroku lub decyzji prawnej.

  Sugerowane powiązane linki:
  – Departament Stanu Florydy
  – Oficjalna strona stanu Floryda