• pon.. gru 4th, 2023

  Technologia a wpływ na amerykański rynek wyceny nieruchomości

  By

  lis 20, 2023
  Technologia a wpływ na amerykański rynek wyceny nieruchomości

  Amerykański rynek wyceny nieruchomości został znacząco zmieniony w ostatnich latach dzięki coraz większej roli technologii w procesie wyceny. Wyceniający teraz wykorzystują techniki cyfrowe, takie jak obrazowanie satelitarne, modelowanie 3D i analiza danych, aby zbierać i analizować informacje o nieruchomościach, co prowadzi do szybszych i bardziej dokładnych wycen.

  Według raportu ResearchAndMarkets.com, amerykański rynek wyceny nieruchomości ma szanse osiągnąć wartość 9,27 miliarda dolarów w 2023 roku, przy rocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 4,24% w okresie prognozy.

  Jednym z głównych czynników napędzających ten wzrost jest penetracja technologii w branży wyceny. Platformy cyfrowego zarządzania wycenami, takie jak Solidifi, wykorzystują technologię do automatyzacji procesów, zarządzania siecią agentów terenowych i poprawy ogólnej jakości. Te platformy wykorzystują technologię automatycznego oceniania jakości, która redukuje ilość kontaktów w porównaniu do tradycyjnych firm zarządzających wycenami (AMC) i zapewnia transparentną informację zwrotną dla wyceniających. Wykorzystanie tych platform motywuje wyceniających do dostarczania wysokiej jakości i uwierzytelnionych wycen.

  Jednak rynek wyceny nieruchomości boryka się również z wyzwaniami, takimi jak ograniczone zapotrzebowanie w zależności od regionu. Wyceniający zazwyczaj pracują w określonych lokalizacjach ze względu na logistykę generowania raportów wyceny i konieczność dogłębnego zrozumienia dynamiki regionalnej. W rezultacie zapotrzebowanie na wyceniających jest silnie uzależnione od konkretnej sytuacji na rynku nieruchomości w danym regionie. To regionalne zapotrzebowanie bezpośrednio wpływa na opłaty za wyceny i dostępność wyceniających.

  Aby poradzić sobie z wyzwaniami logistycznymi, firmy zarządzające wycenami inwestują w poprawę zarządzania wyceniającymi. Firmy takie jak Solidifi, LRES i ServiceLink opracowały rozwiązania, które usprawniają zarządzanie zamówieniami, harmonogramem wycen i efektywnością trasy. Te postępy umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym efektywności wyceniających i zapewniają, że wyceniający o wysokich ocenach otrzymują więcej zleceń zgodnie z ich możliwościami.

  Podsumowując, amerykański rynek wyceny nieruchomości rośnie dzięki integracji technologii i usprawnionemu zarządzaniu logistycznemu. Jednak nadal istnieją wyzwania związane z regionalnym zapotrzebowaniem i dostępnością wyceniających. Rynek jest mocno rozdrobniony, a konkurencja między krajowymi i regionalnymi podmiotami w dostarczaniu dokładnych i wiarygodnych wycen jest duża. Firmy, które mogą zaoferować dodatkowe usługi i wykorzystać rozwiązania technologiczne, mają przewagę konkurencyjną na tym rozwijającym się rynku.

  Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

  1. Jak technologia wpływa na amerykański rynek wyceny nieruchomości?
  Technologia zrewolucjonizowała proces wyceny, umożliwiając wyceniającym wykorzystywanie technik cyfrowych, takich jak obrazowanie satelitarne, modelowanie 3D i analiza danych. To przyczyniło się do szybszych i bardziej precyzyjnych wycen.

  2. Co napędza wzrost amerykańskiego rynku wyceny nieruchomości?
  Wzrost rynku można przypisać różnym czynnikom, takim jak coraz większe wykorzystanie technologii w branży wyceny, wzrost na rynku nieruchomości oraz poprawa komunikacji między stronami zaangażowanymi w proces wyceny.

  3. Z jakimi wyzwaniami boryka się rynek wyceny nieruchomości?
  Rynek stoi przed wyzwaniami takimi jak ograniczone zapotrzebowanie na wyceniających w zależności od regionu, dostępność alternatywnych procesów, problemy z kontrolą jakości i zgodnością z przepisami. Dodatkowo, ilość wyceniających, zwłaszcza na obszarach wiejskich oraz w aktywnych rynkach nieruchomości, jest ograniczona.

  4. Jakie działania są podejmowane w celu rozwiązania problemów logistycznego zarządzania w procesie wyceny?
  Firmy zarządzające wycenami (AMC) inwestują w poprawę zarządzania logistycznego, wprowadzając rozwiązania, które usprawniają zarządzanie zamówieniami, harmonogramem wycen i efektywnością trasy. Monitorowanie efektywności wyceniających w czasie rzeczywistym i przypisywanie zleceń do wysoko ocenianych wyceniających na podstawie ich zdolności to niektóre z zastosowanych strategii.

  5. Kim są kluczowi gracze na amerykańskim rynku wyceny nieruchomości?
  Rynek jest mocno rozdrobniony, a w nim duże firmy krajowe, regionalne i lokalne oraz niezależni wyceniający konkurują w określonych rynkach i regionach. Do kluczowych graczy na tym rynku należą Real Matters Inc., Wells Fargo & Company, CBRE Group, Inc., Voxtur Analytics Corp., Newmark Group, Inc., JPMorgan Chase & Co., CoreLogic Inc., Accurate Group, Clear Capital, ServiceLink i LRES Corporation.