• czw.. lut 22nd, 2024

  TE Capital Partners i LaSalle Investment Management finalizują przejęcie budynku komercyjnego VisionCrest w Singapurze

  By

  sty 29, 2024
  TE Capital Partners and LaSalle Investment Management Finalize Acquisition of VisionCrest Commercial Building in Singapore

  TE Capital Partners i LaSalle Investment Management pomyślnie zakończyły przejęcie budynku komercyjnego VisionCrest w okolicy Orchard w Singapurze. Wspólne przedsięwzięcie, w którym uczestniczy fundusz zarządzany przez LaSalle i 20-procentowy udział od Metro Holdings, sfinalizowało umowę o wartości 450 milionów dolarów singapurskich (331 milionów dolarów amerykańskich), co czyni to największym ogłoszonym przejęciem biurowym w Singapurze w 2023 roku.

  Partnerstwo między TE Capital a LaSalle ma na celu ulepszenie 11-piętrowego bloku biurowego poprzez wprowadzenie estetycznych i ekologicznych ulepszeń. Plany obejmują modernizację zarówno wnętrza, jak i elewacji VisionCrest, aby zwiększyć jego atrakcyjność wizualną, a także ulepszenia w systemach bezpieczeństwa i zarządzania gośćmi. Ponadto, partnerzy zamierzają poprawić ekologiczne cechy budynku poprzez wprowadzenie lepszych udogodnień pod koniec podróży, stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych, miejsc parkingowych dla rowerów i paneli słonecznych.

  Strategiczne przejęcie VisionCrest Commercial jest zgodne z wizją TE Capital i LaSalle, która ma na celu wzmocnienie ich portfolio i skorzystanie z historycznie niskiej podaży biur wysokiej klasy w okolicy Orchard Road. Oczekuje się, że nieruchomość będzie cieszyć się silną wartością kapitału oraz wysokim popytem ze strony najemców.

  Ustalona cena transakcji VisionCrest jest o 4 procent niższa od ceny ustalonej przez niemieckiego zarządcę aktywów Union Investment Real Estate w marketingowym ćwiczeniu przeprowadzonym w zeszłym lipcu. To przełomowe porozumienie podkreśla dalszy popyt globalnych inwestorów na wysokiej jakości nieruchomości wolną od opłat użytkowania w singapurskim rynku inwestycyjnym.

  Pomimo oczekiwanego wzrostu podaży nowych biur i umiarkowanej stopy wynajmu biur klasy A w centrum Singapuru, LaSalle pozostaje optymistyczna co do przyszłości sektora biurowego w tym państwie. Wierzą, że dobrze zaprojektowane i wysokiej jakości biura nadal będą istotne dla strategii talentów korporacyjnych. Plany dotyczące VisionCrest Commercial mają na celu zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb użytkowników na konkurencyjnym rynku biurowym w Singapurze.

  Pomyślne przejęcie VisionCrest Commercial demonstrowuje zaangażowanie TE Capital Partners i LaSalle Investment Management w rozbudowę ich obecności w Singapurze oraz dostarczanie inwestycji zwiększających wartość na rynku nieruchomości komercyjnych.

  FAQ:

  1. Co to jest budynek komercyjny VisionCrest?
  VisionCrest Commercial to nieruchomość w okolicy Orchard w Singapurze, która została niedawno przejęta przez TE Capital Partners i LaSalle Investment Management.

  2. Kto bierze udział w tym przejęciu?
  Przejęcie to jest wspólnym przedsięwzięciem TE Capital Partners i LaSalle Investment Management, z 20-procentowym udziałem od Metro Holdings.

  3. Jaką wartość ma ta transakcja?
  Umowa została sfinalizowana w wysokości 450 milionów dolarów singapurskich (331 milionów dolarów amerykańskich), co czyni to największym ogłoszonym przejęciem biurowym w Singapurze w 2023 roku.

  4. Jakie są plany dotyczące tego budynku?
  TE Capital i LaSalle planują ulepszyć budynek poprzez wprowadzenie estetycznych i ekologicznych ulepszeń. Obejmuje to modernizację systemów zabezpieczeń, poprawę atrakcyjności wizualnej oraz wprowadzenie lepszych udogodnień pod koniec podróży, stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych, miejsc parkingowych dla rowerów i paneli słonecznych.

  5. Jaki jest strategiczny cel tego przejęcia?
  To przejęcie jest zgodne z wizją TE Capital i LaSalle, która ma na celu wzmocnienie ich portfolio oraz wykorzystanie niskiej podaży biur wysokiej klasy w okolicy Orchard Road w Singapurze. Spodziewają się silnej wartości kapitału oraz wysokiego popytu ze strony najemców na tę nieruchomość.

  6. Jak cena umówiona porównuje się do poprzednich wycen?
  Umówiona cena za transakcję VisionCrest jest o 4 procent niższa od ceny ustalonej przez niemieckiego zarządcę aktywów Union Investment Real Estate w marketingowym ćwiczeniu przeprowadzonym w zeszłym lipcu.

  7. Jaki jest przewidywany rozwój sektora biurowego w Singapurze?
  Pomimo wzrostu podaży biur i umiarkowanej stopy wynajmu biur klasy A w centrum Singapuru, LaSalle pozostaje optymistyczna co do przyszłości sektora biurowego w tym państwie. Wierzą, że dobrze zaprojektowane i wysokiej jakości biura nadal będą istotne dla strategii talentów korporacyjnych.

  Definicje:

  – Orchard Road: Słynna ulica handlowa w Singapurze znana ze swoich sklepów i atrakcji rozrywkowych.
  – Wspólne przedsięwzięcie: Umowa biznesowa, w której dwie lub więcej stron współpracują w ramach określonego projektu lub celu, dzieląc się ryzykiem, kosztami i wynikami.
  – Estetyczny: Dotyczący piękna lub atrakcyjności wizualnej.
  – Ekologia: Spełnianie bieżących potrzeb bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia własnych potrzeb.
  – Udogodnienia pod koniec podróży: Udogodnienia i usługi w budynku, które dostosowane są do potrzeb użytkowników na końcu ich podróży, np. prysznice i szatnie dla rowerzystów.
  – Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych: Urządzenia, które dostarczają energię elektryczną do ładowania pojazdów elektrycznych.
  – Panele słoneczne: Urządzenia, które pobierają energię słoneczną i przekształcają ją w energię elektryczną.
  – Zachowanie wartości kapitału: Staranie o utrzymanie lub zwiększenie wartości aktywu w czasie.
  – Biura klasy A: Wysokiej jakości przestrzeń biurowa spełniająca określone standardy i wymagania.
  – Dzielnica: Konkretny obszar lub dzielnica w ramach większego regionu.
  – Najemcy: Osoby fizyczne lub firmy, które zajmują lub korzystają z określonej przestrzeni lub nieruchomości.
  – Nieruchomości komercyjne: Nieruchomości używane w celach biznesowych, takie jak biurowce, sklepy detaliczne lub obiekty przemysłowe.

  Powiązane linki:
  – TE Capital Partners
  – LaSalle Investment Management