• czw.. lut 22nd, 2024

  Stabilna wydajność Prospect Capital Corporation w drugim kwartale 2024 roku

  By

  lut 10, 2024
  The Solid Performance of Prospect Capital Corporation in Q2 2024

  Prospect Capital Corporation niedawno opublikowała raport z wynikami za drugi kwartał 2024 roku, prezentujący jej stabilną wydajność w obecnej sytuacji gospodarczej. Posiadając aktywa o wartości 8,9 miliarda dolarów i niewykorzystane kredyty, firma nadal osiąga imponujące wyniki.

  Jednym z najważniejszych punktów raportu był netto dochód z inwestycji (NII) w wysokości 96,9 miliona dolarów, czyli 0,24 dolara na jedną akcję zwykłą w grudniowym kwartale. Ponadto, wartość netto aktywów (NAV) spółki wyniosła 3,68 miliarda dolarów lub 8,92 dolara na jedną akcję zwykłą.

  Od momentu powstania w 2004 roku, Prospect Capital Corporation zainwestowała 20,6 miliarda dolarów w 420 inwestycji, skupiając się na różnorodnych strategiach inwestycyjnych. Obejmuje to kredyty związane z udziałem sponsora, kredyty bezpośrednie dla nie-sponsorów, wykupu działalności i finansowy, strukturyzowane kredyty oraz inwestycje w rentowność nieruchomości.

  Dyscyplinowane podejście firmy do wybierania możliwości inwestycyjnych pozwala jej utrzymać roczny odsetek inwestycji na niskim jednocyfrowym poziomie. Portfel w wartości sprawiedliwej składał się głównie z długu z pierwszeństwem (58,7%), długu z drugorzędnym zabezpieczeniem (15,5%), podporządkowanych strukturalnych not (7,9%) oraz długu i inwestycji w akcje bez zabezpieczenia (17,8%).

  Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem, Prospect Capital Corporation stawia na zadłużenie senioralne i zabezpieczone w swoich operacjach. Ta strategia pozwala jej osiągnąć atrakcyjne wskaźniki zwrotu dostosowane do ryzyka, gdzie odsetki od performujących inwestycji procentowych generują roczny zwrot w wysokości 12,3% na koniec grudnia 2023 roku.

  Co więcej, non-accruals spółki jako procent całości aktywów pozostały stabilne na poziomie około 0,2% w grudniu. Firma utrzymuje również zróżnicowane podejście do inwestowania w różne sektory, bez znaczącego skupienia w jednym sektorze.

  Patrząc w przyszłość, Prospect Capital Corporation pozostaje w dobrej pozycji do wykorzystania atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych w przypadku potencjalnego spadku koniunktury. Firma utrzymuje znaczące rezerwy i elastyczność bilansu, aby móc skorzystać z okazji w sektorze wtórnym i pierwotnym.

  Dzięki solidnym wynikom finansowym i strategicznemu podejściu inwestycyjnemu, Prospect Capital Corporation pozostaje wiarygodnym graczem na rynku, generując wartość dla swoich akcjonariuszy.

  Sekcja FAQ:

  Q: Jaki był netto dochód z inwestycji i wartość netto aktywów Prospect Capital Corporation w grudniowym kwartale?
  A: Prospect Capital Corporation zgłosiła netto dochód z inwestycji w wysokości 96,9 miliona dolarów, czyli 0,24 dolara na jedną akcję zwykłą w grudniowym kwartale. Wartość netto aktywów spółki wyniosła 3,68 miliarda dolarów lub 8,92 dolara na jedną akcję zwykłą.

  Q: Ile Prospect Capital Corporation zainwestowała od momentu powstania i jakie są jej strategie inwestycyjne?
  A: Prospect Capital Corporation zainwestowała 20,6 miliarda dolarów w 420 inwestycji od momentu swojego powstania w 2004 roku. Spółka skupia się na różnorodnych strategiach inwestycyjnych, w tym na udzielaniu kredytów związanych z udziałem sponsora, kredytach bezpośrednich dla nie-sponsorów, wykupywaniu działalności operacyjnej i finansowej, strukturyzowanym kredycie oraz inwestowaniu w rentowność nieruchomości.

  Q: Jakie jest składnik portfolio Prospect Capital Corporation według wartości sprawiedliwej?
  A: Portfel Prospect Capital Corporation według wartości sprawiedliwej składa się głównie z długu z pierwszeństwem (58,7%), długu z drugorzędnym zabezpieczeniem (15,5%), podporządkowanych strukturalnych not (7,9%) oraz długu i inwestycji w akcje bez zabezpieczenia (17,8%).

  Q: Jaki jest podejście Prospect Capital Corporation do zarządzania ryzykiem inwestycji?
  A: Prospect Capital Corporation stawia na zadłużenie senioralne i zabezpieczone w swoich operacjach, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem. Ta strategia pozwala jej osiągnąć atrakcyjne wskaźniki zwrotu dostosowane do ryzyka.

  Q: Jak poradziła sobie Prospect Capital Corporation pod względem non-accruals i dywersyfikacji?
  A: Prospect Capital Corporation utrzymała stabilne wskaźniki non-accruals jako procent całości aktywów na poziomie około 0,2% w grudniu. Firma także utrzymuje zróżnicowane podejście inwestycyjne w różnych branżach, bez znaczącego skupienia w jednym sektorze.

  Linki:
  – Oficjalna strona internetowa Prospect Capital Corporation