• czw.. lut 22nd, 2024

    Skutki kryzysu gospodarczego w Chinach dla deweloperów nieruchomości

    By

    sty 28, 2024
    The Impact of China’s Economic Crisis on Home Developers

    Kryzys gospodarczy w Chinach wpłynął znacząco na tamtejszy rynek nieruchomości, skutkując wieloma wnioskami o upadłość ze strony deweloperów nieruchomości. Według Chińskiego Stowarzyszenia Nieruchomości, w ciągu ostatniego roku swoje upadłości ogłosiło około 233 deweloperów. Najwięcej wniosków pochodziło z prowincji Zhejiang, stanowiąc 15,45% ogółu.

    Kryzys gospodarczy szczególnie dotknął deweloperów działających w miastach trzeciego i czwartego rzędu. W rezultacie cała branża budowlana poniósł straty, co przełożyło się na wyraźne spowolnienie aktywności budowlanej w całej Chinach. Spadek cen apartamentów również przyczynił się do trudności, z jakimi borykają się deweloperzy.

    Mimo trudnej sytuacji, ogólny wpływ tych upadłości powinien być ograniczony. CRIC Securities, chiński oddział badawczy, zwraca uwagę na dalsze kurczenie się sprzedaży mieszkań w kraju, z oczekiwaniami, że rynek nieruchomości pozostanie ospały na dłuższy czas. Niska wiarygodność konsumentów oraz nadmierna podaż pogłębiają trudności, które deweloperzy muszą przezwyciężyć.

    Warto zauważyć, że spadek cen apartamentów jest jeszcze większy niż się początkowo sądziło. Lokalne władze wywierały presję na deweloperów, aby nie obniżali cen, co prowadziło do zaniżania skali rzeczywistego spadku cen. Istniejące mieszkania w 100 miastach doświadczyły średniego spadku cen o 14% od dwóch lat temu osiągniętego szczytu.

    Oprócz wyzwań związanych z branżą nieruchomości, sektor bankowy Chin boryka się z długami niespłacanymi przez dłużników. Kredyty udzielane deweloperom nieruchomości stają się niewypłacalne, co stanowi dodatkowe ryzyko dla systemu finansowego. Zaangażowanie kredytowe wobec lokalnych władz i powiązanych z nimi instytucji finansowych wpływa na opóźnienie spłaty tych kredytów.

    W celu łagodzenia skutków kryzysu gospodarczego, Chiński Bank Ludowy ogłosił niedawno środki umożliwiające bankom utrzymanie niższych rezerw i udzielanie większej ilości kredytów. Działanie to ma na celu umożliwienie wyemitowania obligacji przez lokalne i prowincjonalne władze na potrzeby projektów infrastrukturalnych.

    Podsumowując, kryzys gospodarczy w Chinach odbił się na tamtejszym rynku nieruchomości, prowadząc do licznych upadłości deweloperów nieruchomości. Ospały rynek mieszkaniowy, spadek cen apartamentów oraz problemy ze spłatą długów w sektorze bankowym, wszystko to przyczynia się do niepewności, z jaką boryka się ta branża.

    FAQ:

    1. Ile deweloperów nieruchomości w Chinach wystąpiło o ochronę przed upadłością w ostatnim roku?
    W ciągu ostatniego roku około 233 deweloperów nieruchomości wystąpiło o ochronę przed upadłością, zgodnie z informacjami Chińskiego Stowarzyszenia Nieruchomości.

    2. W jakiej prowincji zanotowano największą liczbę wniosków o upadłość ze strony deweloperów nieruchomości?
    Największy odsetek wniosków o upadłość pochodził z prowincji Zhejiang, stanowiąc 15,45% ogółu.

    3. Które miasta szczególnie ucierpiały na skutek spowolnienia gospodarczego na chińskim rynku nieruchomości?
    Miasta trzeciego i czwartego rzędu szczególnie ucierpiały na skutek spowolnienia gospodarczego, co przełożyło się na widoczne spowolnienie aktywności budowlanej.

    4. Dlaczego ceny apartamentów spadły w Chinach?
    Kryzys gospodarczy, niska wiarygodność konsumentów i nadmierna podaż przyczyniły się do spadku cen apartamentów w Chinach.

    5. O ile ceny istniejących mieszkań w 100 miastach spadły od ich szczytu sprzed dwóch lat?
    Średni spadek cen istniejących mieszkań w 100 miastach wyniósł 14% od ich szczytu sprzed dwóch lat.

    6. Jakim ryzykom jest narażony sektor bankowy w Chinach?
    Sektor bankowy w Chinach zmaga się z problemem spłaty długów przez niewypłacalnych dłużników, zwłaszcza w przypadku udzielanych kredytów deweloperom nieruchomości. Istnieje ryzyko dla systemu finansowego.

    7. Jak Chiński Bank Ludowy radzi sobie z kryzysem gospodarczym?
    Chiński Bank Ludowy ogłosił środki umożliwiające bankom utrzymanie niższych rezerw i udzielanie większej ilości kredytów. Ma to na celu umożliwienie emisji obligacji przez lokalne i prowincjonalne władze na potrzeby projektów infrastrukturalnych.

    Kluczowe pojęcia/slang:
    – Deweloperzy nieruchomości: Firmy lub osoby fizyczne odpowiedzialne za budowę i rozwój nieruchomości mieszkalnych.
    – Rynek nieruchomości: Kupno, sprzedaż i wynajem gruntów i budynków.
    – Ochrona przed upadłością: Postępowanie prawne, które daje ulgę osobom fizycznym lub firmom niezdolnym do spłaty swoich długów.
    – Miasta trzeciego i czwartego rzędu: Miasta podzielone na kategorie na podstawie wielkości populacji i rozwoju gospodarczego, z miastami trzeciego i czwartego rzędu będącymi mniejszymi i słabiej rozwiniętymi w porównaniu do miast pierwszego i drugiego rzędu.
    – Aktywność budowlana: Fizyczne prace związane z budową struktur.
    – Wiarygodność konsumentów: Stopień optymizmu lub pesymizmu, który klienci mają wobec stanu gospodarki i swojej własnej sytuacji finansowej.
    – Nadmierna podaż: Sytuacja, w której na rynku istnieje nadmierna podaż towarów lub nieruchomości.
    – Niewypłacalni dłużnicy: Osoby fizyczne lub firmy, które nie są w stanie wypełnić swoich zobowiązań finansowych, zwłaszcza w zakresie spłaty kredytów.

    Zalecane powiązane linki:
    – China Daily
    – China Daily Business
    – Statista – Nieruchomości w Chinach