• sob.. gru 9th, 2023

  Schroder REIT priorytetem jest zrównoważony rozwój we wdrażanej strategii inwestycyjnej

  By

  lis 21, 2023
  Schroder REIT priorytetem jest zrównoważony rozwój we wdrażanej strategii inwestycyjnej

  Schroder Real Estate Investment Trust Ltd, aktywnie zarządzający inwestor z naciskiem na Wielką Brytanię, opublikował wyniki finansowe za pierwszą połowę roku. Pomimo niewielkiego spadku wartości netto aktywów (NAV), firma wyraziła pewność, że dywidenda jest w pełni pokryta przez zyski. Ponadto, Schroder REIT ogłosił swoje zaangażowanie w umieszczenie zrównoważonego rozwoju środowiskowego „w centrum” swojej propozycji inwestycyjnej.

  Na dzień 30 września, wartość netto akcji wynosiła 60,5 pensa, co oznacza 1,6% spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem. Jednak ten spadek został zrównoważony wzrostem zwrotów z nieruchomości, dodatkowo wzmacnianym wysokim dochodem i szacowanym wzrostem wartości najmu o 2,4%. Łączny zwrot z inwestycji (NAV) na półrocze sięgnął 1,1%, co stanowi poprawę w porównaniu z poprzednim rokiem.

  Aby wykazać swoje oddanie wobec zrównoważonych praktyk, Schroder REIT zaproponował zmiany w swoim celu inwestycyjnym i polityce. Firma ma na celu wprowadzenie „strategii poprawy zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji”, której celem jest przekształcenie istniejących budynków w nowoczesne przestrzenie do celów biznesowych. Schroder REIT dąży do aktywnego przyczyniania się do celów Wielkiej Brytanii w zakresie osiągnięcia neutralności węglowej, jednocześnie optymalizując wyniki portfolio w celu zwiększenia całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy.

  Mimo pozytywnego kierunku, akcje Schroder REIT zanotowały spadek o 2,4% do wartości 43,82 pensa w Londynie. Niemniej jednak, firma koncentruje się na długoterminowych celach.

  Często zadawane pytania:

  1. Co to jest wartość netto aktywów (NAV)?
  Wartość netto aktywów to miara finansowa odzwierciedlająca wartość aktywów firmy pomniejszoną o jej zobowiązania.

  2. Jak Schroder REIT planuje priorytetyzować zrównoważony rozwój środowiskowy?
  Schroder REIT zamierza przekształcać istniejące budynki w nowoczesne i funkcjonalne przestrzenie dzięki swojej strategii poprawy zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji.

  3. Jakie są proponowane zmiany w celu inwestycyjnym i polityce Schroder REIT?
  Proponowane zmiany obejmują włączenie strategii skoncentrowanej na zrównoważonym rozwoju i dostosowanie inwestycji firmy do celów Wielkiej Brytanii w zakresie osiągnięcia neutralności węglowej.

  4. Jak Schroder REIT wypadł pod względem dywidendy?
  Schroder REIT ogłosił dywidendę w wysokości 0,836 pensa za drugi kwartał, co w sumie daje 1,67 pensa na półrocze, co stanowi wzrost o 4,4% w porównaniu z poprzednim rokiem. Firma zapewnia, że dywidenda jest w pełni pokryta przez zyski.

  5. Jaki jest obecny stan akcji Schroder REIT?
  Akcje Schroder REIT zanotowały spadek o 2,4% do wartości 43,82 pensa w Londynie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zanotowały one spadek o 5,8%.

  [Źródło: Alliance News]