• wt.. wrz 26th, 2023

  Rozbiór typowych kosztów związanych z zamknięciem transakcji nieruchomościowych

  By

  wrz 19, 2023
  Rozbiór typowych kosztów związanych z zamknięciem transakcji nieruchomościowych

  W dziedzinie transakcji nieruchomościowych, termin „koszty zamknięcia” to wyrażenie, które często się pojawia. Jest to szerokie pojęcie, które obejmuje różne opłaty i wydatki pokrywane na końcu transakcji nieruchomościowej, zazwyczaj w momencie przeniesienia tytułu własności od sprzedającego do nabywcy. Dla osób zaangażowanych w tego typu transakcje, zrozumienie rozbioru tych typowych kosztów zamknięcia może być kluczowym elementem procesu.

  Na początku jednym z najważniejszych kosztów zamknięcia jest prowizja od udzielenia kredytu. Jest to opłata, którą pobiera kredytodawca za przetwarzanie nowego wniosku kredytowego, co obejmuje analizę kredytu, weryfikację informacji podanych przez pożyczkobiorcę oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów. Typowo ta opłata wynosi od 0,5% do 1% całkowitej kwoty kredytu.

  Następnie, na kolejnym miejscu jest opłata za wycenę. Jest to opłata, która jest płatna dla profesjonalnego rzeczoznawcy majątkowego, któremu powierzono zadanie określenia wartości rynkowej nieruchomości. Ta wycena jest kluczowa, ponieważ gwarantuje, że dom jest warty ceny, jaką nabywca jest gotów zapłacić oraz że kredytodawca jest gotów udzielić kredytu. Koszt wyceny może się różnić w zależności od wielkości i lokalizacji nieruchomości, ale ogólnie wynosi od 300 do 500 dolarów.

  Następnie na liście jest przeszukanie tytułu i ubezpieczenie tytułu. Przeszukanie tytułu to szczegółowe badanie historycznych dokumentów dotyczących nieruchomości, w tym aktów własności, aktów sądowych, indeksów nieruchomości i imion oraz wielu innych dokumentów. Ma to na celu potwierdzenie prawa sprzedającego do przeniesienia własności oraz odkrycie jakichkolwiek roszczeń, wad, praw lub obciążeń dotyczących nieruchomości. Koszt za tę usługę może wynosić od 200 do 400 dolarów. Z kolei ubezpieczenie tytułu chroni kredytodawcę i/lub właściciela przed pozwami lub roszczeniami wynikającymi z sporów dotyczących tytułu. Koszt takiego ubezpieczenia zazwyczaj wynosi około 0,5% ceny zakupu.

  Opłaty za depozyt zabezpieczający to kolejny typowy koszt zamknięcia. Są to opłaty pobierane przez firmę, która zajmuje się przeprowadzeniem zamknięcia transakcji, znanej jako firma depozytowa. Firma depozytowa działa jako neutralna strona trzecia, która przechowuje i wypłaca środki w transakcji związanej z nieruchomością. Koszt za tę usługę może się znacznie różnić, ale zazwyczaj wynosi około 1% ceny zakupu.

  Na koniec są również kilka mniejszych opłat, które mogą się nawarstwiać. Należą do nich opłaty za raport kredytowy, które są pobierane przez kredytodawcę w celu uzyskania historii kredytowej pożyczkobiorcy; opłaty za pomiar granic nieruchomości, które są pobierane, jeśli konieczny jest pomiar granic nieruchomości; oraz opłaty rejestracyjne, które są pobierane przez lokalny urząd rejestrujący do rejestracji publicznych dokumentów dotyczących ziemi.

  Podsumowując, choć koszty zamknięcia mogą wydawać się przytłaczające, posiadanie jasnego zrozumienia, co reprezentuje każda opłata, może ułatwić proces. Każda transakcja nieruchomości jest unikalna, a koszty mogą się różnić w zależności od lokalizacji, rodzaju nieruchomości i rodzaju kredytu. Dlatego zawsze warto ścisłą współpracować z agentem nieruchomości i kredytodawcą, aby zrozumieć te koszty i odpowiednio się na nie przygotować.

  Related Post