• niedz.. paź 1st, 2023

  Przekazy nieruchomości w lipcu 2021

  By

  wrz 19, 2023
  Przekazy nieruchomości w lipcu 2021

  Ten artykuł zawiera listę zarejestrowanych przekazów nieruchomości, które miały miejsce między 22 lipca a 31 lipca 2021 roku. Lista obejmuje adresy nieruchomości, kupujących, sprzedających oraz ceny sprzedaży. Przekazy te dotyczą różnych nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, a ceny wahają się od 0 dolarów (sprzedaże rodzinne, ugody rozwodowe) do kilkuset tysięcy dolarów.

  Przekazy nieruchomości to legalne transakcje, które polegają na przeniesieniu własności nieruchomości z jednej strony na drugą. Zazwyczaj są one rejestrowane w rejestrach publicznych i dostarczają ważnych informacji dotyczących sprzedaży i zakupu nieruchomości.

  Źródło: Nie podano konkretnego źródła.

  Definicje:
  – Przekazy nieruchomości: Legalne transakcje polegające na przeniesieniu własności nieruchomości z jednej strony na drugą.
  – Akt korekcyjny: Dokument korygujący błąd lub pominięcie w wcześniej zarejestrowanym akcie własności.
  – Oświadczenie dziedziczenia: Pisemne oświadczenie potwierdzające prawnych spadkobierców zmarłej osoby.
  – Zrzeczenie się praw: Prawny dokument przenoszący interes jednostki w nieruchomość bez udzielania żadnych gwarancji dotyczących tytułu.
  – Miłość i upodobanie: Przekaz nieruchomości dokonany w formie darowizny bez jakichkolwiek rozważań pieniężnych.

  Na liście przekazów nieruchomości znajdują się nieruchomości w różnych lokalizacjach, takich jak Parrish Ave, Strawbridge Pl, Ridge Rd, Hwy 60 W i wiele innych. Kupujący i sprzedający zaangażowani w te transakcje mają różne nazwiska, w tym osoby fizyczne, LLC i fundusze powiernicze.

  Niektóre przekazy dotyczą znacznych sum pieniędzy, takich jak przekaz w wysokości 720 000 dolarów od Audubon Plaza LLC do Terry’ego Wingfielda i przekaz w wysokości 540 000 dolarów od E Q Business Services LLC do Richarda D & Merry Jo Bees. Inne przekazy dotyczą mniejszych kwot, takich jak rodzinna sprzedaż w wysokości 5 000 dolarów od Cecelii Mattingly Life Estate do Gail Niehaus i przekaz w wysokości 17 000 dolarów od Kennetha Dennisona Et Al do Logana Harrisa.

  Warto zauważyć, że niektóre przekazy dotyczą ugód rozwodowych, o czym świadczą sprzedaże za 0 dolarów między Cliffordem & Wendą Brandon a przekazami dotyczącymi Kennetha Dennisona Et Al do HARRIS LOGAN, co wskazuje na przekazy między członkami rodziny.

  Ta lista przekazów nieruchomości dostarcza cennych informacji dla osób zainteresowanych rynkiem nieruchomości i możliwościami inwestycyjnymi w danym obszarze. Pokazuje różnorodność nabywanych i sprzedawanych nieruchomości oraz ceny, po których zmieniają właścicieli.

  Źródło: Nie podano konkretnych źródeł.