• wt.. wrz 26th, 2023

  Potencjał jednostek mieszkalnych dodatkowych (ADU) w rozwiązaniu problemów mieszkaniowych w Oak Park

  By

  wrz 19, 2023
  Potencjał jednostek mieszkalnych dodatkowych (ADU) w rozwiązaniu problemów mieszkaniowych w Oak Park

  Oak Park stoi w obliczu poważnych wyzwań związanych z dostępnością i ceną mieszkań. Popyt na życie w Oak Park jest wyższy niż kiedykolwiek wcześniej, ale wioska nie posiada wystarczającej liczby opcji mieszkaniowych, aby sprostać temu zapotrzebowaniu. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej pogorszyła sytuację, wzrost kosztów budowy i stóp procentowych sprawia, że trudno jest budować mniejsze, naturalnie dostępne mieszkaniowe inwestycje. Kodeks urbanistyczny, ostatnio zaktualizowany w 2017 roku, nie uwzględnia tych wyzwań i nie przewiduje wpływu pandemii na zapotrzebowanie mieszkaniowe.

  Jednym z potencjalnych rozwiązań, które zostało zaproponowane, jest wykorzystanie jednostek mieszkalnych dodatkowych (ADU). ADU to dodatkowe jednostki mieszkalne zbudowane na istniejących nieruchomościach mieszkalnych. Dają one właścicielom elastyczność i mają potencjał zwiększenia dostępności naturalnie dostępnych mieszkań w Oak Park, nie zmieniając znacząco charakteru społeczności.

  Ostatnio zatwierdzona ordynacja dotycząca ADU w Oak Park umożliwia właścicielom budowę ADU na swoich nieruchomościach bez konieczności organizowania publicznych spotkań, planowania procesów rozwoju czy recenzji komisji. Właściciele mogą zbudować jedno ADU „zgodnie z prawem”, pod warunkiem przestrzegania jasnych wytycznych i nie wymagają dodatkowych miejsc parkingowych (chyba że mieszkają w historycznej dzielnicy).

  Jeśli właściciele wykorzystają tę możliwość i zbudują jednostki ADU, mogłoby to znacząco wpłynąć na dostępność i cenę mieszkań w Oak Park. W przypadku około 11 000 domów jednorodzinnych w wiosce, zaledwie 36 właścicieli, którzy zdecydują się wybudować i wynajmować ADU, stworzyłoby odpowiednik dużego budynku mieszkalnego, zapewniając większą liczbę dostępnych mieszkań. Ponadto, najemcy jednostek ADU bardziej prawdopodobnie korzystają z transportu publicznego i środków transportu inne niż samochód, co jest zgodne z doskonałą możliwością poruszania się na piechotę i dostępem do komunikacji publicznej w Oak Park.

  Budowa jednostek ADU wzmocniłaby również więzi społeczności, ponieważ najemcy mieliby bezpośrednie relacje ze swoimi właścicielami i stali się integralną częścią sąsiedztwa Oak Park. Lokalne społeczności projektantów i budowniczych również skorzystałyby z mniejszych projektów, utrzymując wartość ekonomiczną we wiosce.

  Istnieją wyzwania związane z wdrożeniem tego planu, takie jak koszt budowy jednostek ADU i obecne otoczenie stóp procentowych. Jednak istnieje popyt ze strony najemców i potencjalne partnerstwa z organizacjami, takimi jak Oak Park Regional Housing Center, które mogą pomóc obniżyć koszty i uczynić jednostki ADU bardziej atrakcyjnymi dla właścicieli.

  Przyjmując ADU jako sposób zwiększenia dostępności i dostępności mieszkaniowej, Oak Park może zachować swoje zobowiązanie do różnorodności i charakteru społeczności, jednocześnie rozwiązując pilne wyzwania mieszkaniowe, z którymi obecnie się boryka.

  Źródła:
  – Oak Park Regional Housing Center: https://www.oakpark.com/2021/09/24/oak-park-plan-commission-poised-to-recommend-accessory-dwelling-units/
  – Chicago Tribune: artykuł źródłowy

  Related Post