• wt.. lis 28th, 2023

  Nowa propozycja ma na celu priorytetyzację zrównoważonej strategii inwestycyjnej funduszu

  By

  lis 21, 2023
  Nowa propozycja ma na celu priorytetyzację zrównoważonej strategii inwestycyjnej funduszu

  Brytyjski fundusz inwestycyjny planuje przedstawić istotne zmiany w swojej strategii inwestycyjnej, koncentrując się na włączeniu zrównoważenia i działań mających na celu dekarbonizację w swoim portfolio. Fundusz planuje uczynić zrównoważenie „centralnym” elementem swojej oferty inwestycyjnej, aby wzmocnić swoje referencje środowiskowe. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zaplanowane jest na 15 grudnia, na którym zaproponowane zmiany będą poddane pod głosowanie.

  Fundusz ma na celu uzyskanie etykiety „zrównoważonego poprawcy” po wdrożeniu systemu „Sustainable Disclosure Regulation” (SDR) zgodnie z Financial Conduct Authority. To oznaczenie umożliwi funduszowi skorzystanie z przewidywanej „zielonej premii” i skorzystanie z różnic w wycenie. Poprzez przedstawienie swoich zdolności w aktywnym zarządzaniu aktywami i zasobami związanymi ze zrównoważeniem, fundusz ma na celu różnicowanie się na rynku i przyciągnięcie większej liczby inwestorów, co prowadzić będzie do wzrostu ogólnych zwrotów.

  Według Association of Investment Companies, fundusz obecnie notowany jest z 31,3% zniżką do swojej wartości aktywów netto. W ciągu ostatnich trzech lat osiągnął on znakomity zwrot w wysokości 41,3%, w porównaniu do średniej branżowej IT Property-UK Commercial wynoszącej 7,5%. Jest to dowód na silną pozycję funduszu na rynku.

  Fundusz uznaje pilną potrzebę redukcji emisji dwutlenku węgla w sektorze nieruchomości, który odpowiada za około 40% globalnych emisji dwutlenku węgla związanych z energią. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele budynków ma pozostać w użyciu do roku 2050, rośnie obawa inwestorów o konieczność wprowadzenia zrównoważonych ulepszeń. Fundusz uważa, że takie obawy mogą wpływać na wycenę aktywów na rynku, powodując potencjalne błędy w wycenie.

  Badanie przeprowadzone w partnerstwie z Property Market Analysis sugeruje, że obecnie w biurach londyńskich istnieje „zielona premia” wynosząca około 20%. Ta premia wynika zarówno z wyższych czynszów, jak i niższych rentowności. Ponadto badanie wskazuje, że biura regionalne mogą osiągnąć 8% zielonej premii, co potencjalnie może dorównać wartości londyńskiej w miarę jak zrównoważenie nabiera większego znaczenia, a regulacje stają się bardziej skuteczne.

  Oprócz zmian w strategii inwestycyjnej, fundusz planuje również zmienić strukturę opłat dla swojego zarządcy inwestycji. Opłata zarządzającego zostanie zmieniona w zależności od osiągnięcia wskaźników kluczowych wyników dotyczących zrównoważenia i dochodów (KPI), a może wzrosnąć lub zmniejszyć się o pięć punktów bazowych. Proponowane zmiany umowy zarządzania inwestycjami również uniemożliwią funduszowi rozwiązanie umowy przed dwoma latami od wprowadzenia zaproponowanych zmian.

  Dzięki tym transformatywnym propozycjom fundusz zamierza pozycjonować się jako lider w zrównoważonym inwestowaniu, oferując inwestorom możliwość zgodnego z wartościami środowiskowymi realizacji celów finansowych. Poprzez akcentowanie poprawy zrównoważenia i dekarbonizacji, fundusz ma na celu wprowadzenie pozytywnych zmian w sektorze nieruchomości, jednocześnie oferując atrakcyjne zwroty dla swoich udziałowców.

  Często Zadawane Pytania (FAQ)

  1. Jakie zmiany są proponowane przez fundusz inwestycyjny?
  Fundusz inwestycyjny proponuje zmiany w swojej strategii inwestycyjnej, aby zwiększyć priorytet zrównoważenia i działań dekarbonizacyjnych.

  2. Kiedy będą odbywały się głosowania nad proponowanymi zmianami?
  Głosowanie nad proponowanymi zmianami odbędzie się na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 15 grudnia.

  3. Jakie jest znaczenie uzyskania etykiety „zrównoważonego poprawcy”?
  Fundusz dąży do uzyskania etykiety „zrównoważonego poprawcy”, aby skorzystać z nadchodzącego systemu „Sustainable Disclosure Regulation” (SDR) i „osiągnąć Zieloną Przewagę i skorzystać na błędach w wycenie”.

  4. Jak fundusz planuje różnicować się na rynku?
  Fundusz planuje różnicowanie się poprzez prezentację swoich zdolności w aktywnym zarządzaniu aktywami i konkretnymi zasobami związanymi ze zrównoważeniem.

  5. Jaka jest obecna zniżka, po której fundusz jest notowany?
  Według Association of Investment Companies, fundusz jest obecnie notowany z zniżką wynoszącą 31,3% do wartości jego aktywów netto.

  6. Jakie jest znaczenie „zielonej premii”?
  „Zielona premia” odnosi się do potencjalnego wzrostu wyceny zrównoważonych aktywów na rynku, który może być wynikiem wyższych czynszów i niższych rentowności.

  7. Jak zostanie zmieniona struktura opłat?
  Struktura opłat zarządcy inwestycji zostanie zmieniona w zależności od osiągnięcia wskaźników kluczowych wyników dotyczących zrównoważenia i dochodów (KPI).

  8. Czy fundusz może natychmiast rozwiązać umowę zarządzania inwestycjami?
  Nie, proponowane zmiany uniemożliwią funduszowi rozwiązanie umowy zarządzania inwestycjami przez co najmniej dwa lata od ich wprowadzenia.