• niedz.. lut 25th, 2024

  Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. ogłasza miesięczne dystrybucje

  By

  lut 1, 2024
  Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. Announces Monthly Distribution

  Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. (NYSE American: NRO) ogłosił dystrybucję w wysokości 0,0312 USD na jedną akcję zwykłą. Dystrybucja ta będzie wypłacana 29 lutego 2024 roku, przy zapisach do dnia 15 lutego 2024 roku oraz dniu bez dywidendy 14 lutego 2024 roku.

  Zgodnie z polityką równomiernych dystrybucji, Fundusz zamierza kontynuować regularne miesięczne dystrybucje w zależności od warunków rynkowych. Obecna stopa dystrybucji wynosi 0,0312 USD na jedną akcję zwykłą, ale Fundusz może podjąć dalsze działania w celu dostosowania tego nominalnego. Należy jednak zauważyć, że zdolność Funduszu do utrzymania tej stopy dystrybucji będzie zależała od różnych czynników, takich jak stabilność i wysokość wygenerowanego przychodu z inwestycji, dostępność zysków kapitałowych, koszty zadłużenia oraz inne opłaty i wydatki.

  Obecna dystrybucja, jak i przyszłe dystrybucje, mogą składać się z netto przychodów z inwestycji, netto zrealizowanych zysków kapitałowych oraz zwrotu kapitału. Jeśli jakakolwiek dystrybucja nie będzie się składać wyłącznie z netto przychodów z inwestycji, zostanie udostępnione zawiadomienie zgodne z przepisami § 19 Ustawy o Towarzystwach Inwestycyjnych z 1940 roku, mające na celu poinformowanie o szacowanych częściach dystrybucji składających się z netto przychodów z inwestycji, zysków kapitałowych oraz zwrotu kapitału. Ostateczne określenie źródła i cech podatkowych wszystkich wypłat dystrybucji w roku 2024 zostanie dokonane po zakończeniu roku.

  Neuberger Berman, założony w 1939 roku, to firma zarządzająca inwestycjami, działająca w 26 krajach z zespołem 2800 pracowników. Zarządzając portfelami o wartości 463 miliardów USD, obejmującymi akcje, obligacje, kapitał prywatny, nieruchomości i fundusze hedgingowe, firma obsługuje globalne instytucje, doradców oraz osoby indywidualne. Znany z aktywnego zarządzania, badań fundamentalnych i zaangażowanego właścicielstwa, Neuberger Berman zdobył uznanie jako lider w dziedzinie praktyk związanych z ochroną środowiska, społeczeństwem i zarządzaniem.

  Choć to ogłoszenie przynosi pozytywne wiadomości dotyczące miesięcznej dystrybucji Funduszu, ważne jest uznanie inherentnych ryzyk i niepewności związanych z rynkiem. Czynniki takie jak spadek rynków papierów wartościowych lub wyniki Funduszu, spowolnienie gospodarcze oraz zmiany w polityce rządowej lub przepisach mogą wpływać na wyniki inwestycji. Ponadto, zdolność Funduszu do realizacji strategii inwestycyjnej oraz zarządzania szybkim rozwojem może wiązać się z nieprzewidywalnymi kosztami i wyzwaniami.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat Neuberger Berman, odwiedź ich stronę internetową pod adresem www.nb.com.

  FAQ:

  Q: Jaką dystrybucję ogłosił Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc.?
  A: Fundusz ogłosił dystrybucję w wysokości 0,0312 USD na jedną akcję zwykłą.

  Q: Kiedy dystrybucja będzie wypłacana?
  A: Dystrybucja będzie wypłacana 29 lutego 2024 roku.

  Q: Jaka jest data zapisów i data bez dywidendy dla dystrybucji?
  A: Data zapisów to 15 lutego 2024 roku, a data bez dywidendy to 14 lutego 2024 roku.

  Q: Czy Fundusz będzie kontynuował regularne miesięczne dystrybucje?
  A: Tak, Fundusz planuje kontynuować regularne miesięczne dystrybucje, w zależności od warunków rynkowych.

  Q: Jakie czynniki mogą wpływać na zdolność Funduszu do utrzymania swojej stopy dystrybucji?
  A: Zdolność Funduszu do utrzymania swojej stopy dystrybucji zależy od czynników takich jak stabilność i wysokość wygenerowanego przychodu z inwestycji, dostępność zysków kapitałowych, koszty zadłużenia oraz inne opłaty i wydatki.

  Q: Z czego mogą składać się dystrybucje?
  A: Dystrybucje mogą składać się z netto przychodów z inwestycji, netto zrealizowanych zysków kapitałowych oraz zwrotu kapitału.

  Q: Czy zostanie udostępnione zawiadomienie, jeśli dystrybucja nie będzie składała się wyłącznie z netto przychodów z inwestycji?
  A: Tak, zawiadomienie zostanie udostępnione zgodnie z przepisami § 19 Ustawy o Towarzystwach Inwestycyjnych z 1940 roku, w celach informacyjnych, a nie do celów podatkowych.

  Q: Kiedy zostanie dokonane ostateczne określenie źródła i cech podatkowych wszystkich wypłat dystrybucji w 2024 roku?
  A: Ostateczne określenie źródła i cech podatkowych wszystkich wypłat dystrybucji w 2024 roku zostanie dokonane po zakończeniu roku.

  Definicje:

  – Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc.: Konkretny fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie NYSE American.
  – Dystrybucja: Wypłata dywidendy lub przychodu dla akcjonariuszy lub inwestorów funduszu lub spółki.
  – Akcje zwykłe: Akcje spółki, które reprezentują jej własność i mają prawo do głosu.
  – Data zapisów: Data, w której akcjonariusze muszą posiadać akcje, aby mieć prawo do wypłaty dystrybucji.
  – Data bez dywidendy: Data, w której akcje zaczynają być notowane bez prawa do otrzymania nadchodzącej wypłaty dywidendy.
  – Netto przychody z inwestycji: Przychód generowany ze zrealizowanych inwestycji funduszu pomniejszony o wszelkie wydatki.
  – Netto zrealizowane zyski kapitałowe: Zyski uzyskiwane ze sprzedaży inwestycji.
  – Zwrot kapitału: Wypłata środków dla akcjonariuszy, która obejmuje część ich pierwotnej inwestycji.
  – Ustawa o Towarzystwach Inwestycyjnych z 1940 roku: Amerykańska ustawa federalna regulująca działalność towarzystw inwestycyjnych.

  Sugerowane powiązane linki:

  – Neuberger Berman