• wt.. lis 28th, 2023

  Najczęstsze błędy w ocenie BPO, których należy unikać dla dokładnych wycen nieruchomości

  By

  lis 21, 2023
  Najczęstsze błędy w ocenie BPO, których należy unikać dla dokładnych wycen nieruchomości

  Przemysł nieruchomości odnotował znaczny wzrost zapotrzebowania na opinie maklerskie (BPO) w ostatnich latach. BPO są wykorzystywane przez pożyczkodawców, inwestorów i inne osoby zajmujące się nieruchomościami do oszacowania wartości nieruchomości. Chociaż BPO nie są tak wszechstronne jak pełna wycena, są one efektywnym i kosztowo korzystnym sposobem na szybkie oszacowanie wartości. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej profesjonalnej usługi, istnieją potencjalne pułapki, które mogą prowadzić do niedokładnych wycen nieruchomości. W tym artykule omówimy najczęstsze błędy w ocenie BPO, których należy unikać dla dokładnych wycen nieruchomości.

  Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez profesjonalistów branży nieruchomości podczas przeprowadzania BPO jest niewłaściwe zbadanie nieruchomości. Obejmuje to nie tylko zebranie informacji na temat samej nieruchomości, ale także zrozumienie warunków i trendów lokalnego rynku. Dokładne zrozumienie lokalnego rynku jest kluczowe dla dokładnego oszacowania wartości nieruchomości. Oznacza to utrzymanie się na bieżąco z najnowszymi transakcjami, trendami rynkowymi i wszelkimi czynnikami, które mogą wpływać na wartość nieruchomości w danym regionie.

  Innym częstym błędem jest niepoświęcanie wystarczającej ilości czasu na fizyczną kontrolę nieruchomości. Choć może być kuszące polegać wyłącznie na zasobach internetowych i bazach danych dotyczących nieruchomości, nie ma zamiennika dla osobistej inspekcji. Pozwala to profesjonalistom branży nieruchomości ocenić stan nieruchomości, zidentyfikować potencjalne problemy i lepiej zrozumieć jej unikalne cechy i charakterystyki. Poprzez fizyczną kontrolę nieruchomości dostawca BPO może zapewnić, że opiera swoją wycenę na dokładnych i aktualnych informacjach.

  Porównywalne nieruchomości, zwane „comps”, stanowią kolejny istotny składnik dokładnej oceny BPO. „Comps” to nieruchomości, które niedawno zostały sprzedane lub są obecnie wystawione na sprzedaż w tym samym obszarze co badana nieruchomość i są podobne pod względem wielkości, stanu i cech. Jednym z powszechnych błędów jest wykorzystywanie nieodpowiednich „comps” nieodpowiednich do badanej nieruchomości. Może to prowadzić do niedokładnej wyceny, ponieważ dostawca BPO może porównywać jabłka do pomarańczy. Aby uniknąć tego, ważne jest staranne wybieranie „comps” jak najbardziej podobnych do badanej nieruchomości i dokonywanie odpowiednich dostosowań dla ewentualnych różnic.

  Innym błędem, który należy unikać, jest pominięcie najwyższego i najlepszego wykorzystania nieruchomości. Najwyższe i najlepsze wykorzystanie nieruchomości to najbardziej rentowne i prawdopodobne wykorzystanie, które jest prawomocne, możliwe fizycznie i finansowo wykonalne. Nieuwzględnienie najwyższego i najlepszego wykorzystania może prowadzić do niedokładnej wyceny, ponieważ dostawca BPO może przeoczać potencjalne możliwości dla nieruchomości. Jest to szczególnie istotne dla nieruchomości, które mogą mieć wiele potencjalnych zastosowań, takich jak nieruchomości komercyjne lub mieszane.

  Ostatecznie, istotne jest unikanie nadmiernego polegania na automatycznych modelach wyceny (AVMs). Chociaż AVM-y mogą być użytecznym narzędziem do szybkiego oszacowania wartości nieruchomości, nie powinny one stanowić jedynego podstawy dla BPO. AVM-y opierają się na algorytmach i danych, które nie zawsze dokładnie odzwierciedlają subtelności konkretnej nieruchomości czy lokalnego rynku. Poprzez łączenie danych AVM z innymi badaniami i analizami, dostawca BPO może zapewnić bardziej precyzyjną i wiarygodną wycenę.

  Podsumowując, dokładne wyceny nieruchomości są niezbędne dla różnorodnych transakcji i decyzji w branży nieruchomości. Unikając tych częstych błędów BPO, profesjonaliści branży nieruchomości mogą zapewnić swoim klientom rzetelne i dokładne wyceny, które odzwierciedlają prawdziwą wartość nieruchomości. Pomaga to nie tylko zabezpieczyć sukces przedsięwzięć klientów w nieruchomości, ale także przyczynia się do ogólnej wiarygodności i wiarygodności branży nieruchomości.