• wt.. lut 27th, 2024

  Jim Cramer: Wskazówki dotyczące zwycięzców i przegranych na rynku akcji

  By

  lut 7, 2024
  Jim Cramer’s Insights on Stock Market Winners and Losers

  Jim Cramer, prowadzący program „Mad Money” na CNBC, niedawno podzielił się swoimi przemyśleniami na temat kilku firm na rynku akcji. Dyskutując o firmie Wolfspeed, Inc., Cramer wyraził obawy dotyczące wyników finansowych tej firmy, określając ją jako „drugorzędny gracz”, który traci zbyt dużo pieniędzy. Wolfspeed zgłosił straty w drugim kwartale w wysokości 55 centów na akcję, co przekroczyło oczekiwania analityków, ale stanowiło znaczący spadek w porównaniu z poprzednim rokiem.

  Inną firmą, którą Cramer skrytykował, było PureCycle Technologies, Inc., wskazując na ich brak rentowności. Jednak PureCycle niedawno podał aktualizację swojego zakładu produkcyjnego w Ironton, podkreślając produkcję 183 000 funtów granulek w zaledwie dwa tygodnie.

  W przeciwieństwie do swoich negatywnych uwag, Cramer zalecił zakup akcji AvalonBay Communities, Inc. Pomimo spadku kursu akcji, Cramer uważa, że osiągnęły one dno i mogą przynieść dobry zysk inwestorom. AvalonBay opublikował wyniki finansowe za czwarty kwartał, które spełniły oczekiwania.

  Gdy zapytano go o Herbalife Ltd., Cramer odradził inwestowanie, sugerując, że konieczne jest większe zaangażowanie, aby osiągnąć pozytywne wyniki. Jednak Herbalife niedawno ogłosiło mianowanie Stephana Gratzianiego na stanowisko Prezesa, co może potencjalnie wpłynąć na przyszłość firmy.

  Zmieniając temat, Cramer wyraził pozytywną opinię na temat Otter Tail Corporation, chwaląc decyzję firmy o podwyższeniu kwartalnej dywidendy od akcji zwykłych z 43,75 centa do 46,75 centa na akcję.

  Cramer również wyraził wysokie opinie na temat Liberty Energy Inc., nazywając ją dobrą firmą i zalecając inwestorom trwałość w inwestowaniu w nią. Jednak Liberty Energy poinformowało o wynikach słabszych od oczekiwanych za czwarty kwartał.

  Wreszcie, Cramer zalecił zakup akcji Palantir Technologies Inc., które niedawno zgłosiło lepsze niż oczekiwane wyniki finansowe za czwarty kwartał. Po tym ogłoszeniu kurs akcji Palantir wzrósł o 30,8%.

  Podsumowując, przemyślenia Cramera dają wgląd w dynamiczny świat rynku akcji, gdzie niektóre firmy mają trudności, podczas gdy inne odnoszą sukces. Inwestorzy powinni dokładnie rozważyć te zalecenia i przeprowadzić gruntowne badania przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

  FAQ:

  1. Jakie były przemyślenia Jima Cramera na temat Wolfspeed, Inc.?
  Jim Cramer wyraził obawy dotyczące wyników finansowych Wolfspeed, określając ją jako „drugorzędny gracz”, który traci zbyt dużo pieniędzy.

  2. Jakie były straty na akcję Wolfspeed w drugim kwartale?
  Wolfspeed zgłosił straty w wysokości 55 centów na akcję w drugim kwartale, przekraczając oczekiwania analityków, ale stanowiąc znaczący spadek w porównaniu z poprzednim rokiem.

  3. Jaką krytykę miał Jim Cramer dla PureCycle Technologies, Inc.?
  Jim Cramer skrytykował PureCycle za brak rentowności.

  4. Jaką aktualizację niedawno podał PureCycle dotyczącą zakładu produkcyjnego w Ironton?
  PureCycle podkreślił produkcję 183 000 funtów granulek w zaledwie dwa tygodnie w swoim zakładzie produkcyjnym w Ironton.

  5. Jakie było zalecenie Jima Cramera dla AvalonBay Communities, Inc.?
  Cramer zalecił zakup akcji AvalonBay Communities, Inc., uważając, że osiągnęły one dno i mogą przynieść dobry zysk inwestorom.

  6. Jakie były wyniki AvalonBay za czwarty kwartał?
  AvalonBay ogłosił wyniki finansowe za czwarty kwartał, które spełniły oczekiwania.

  7. Jakie są przemyślenia Jima Cramera dotyczące inwestowania w Herbalife Ltd.?
  Cramer odradzał inwestowanie w Herbalife, sugerując, że konieczne jest większe zaangażowanie, aby osiągnąć pozytywne wyniki.

  8. Jakie niedawne ogłoszenie zrobiło Herbalife?
  Herbalife ogłosiło mianowanie Stephana Gratzianiego na stanowisko Prezesa, co może potencjalnie wpłynąć na przyszłość firmy.

  9. Jaką pozytywną opinię miał Jim Cramer o Otter Tail Corporation?
  Cramer chwalił decyzję Otter Tail Corporation o podwyższeniu kwartalnej dywidendy od akcji zwykłych z 43,75 centa do 46,75 centa na akcję.

  10. Co powiedział Jim Cramer o Liberty Energy Inc.?
  Cramer wypowiadał się wysoko o Liberty Energy Inc., uznając ją za dobrą firmę i zalecając inwestorom trzymanie się jej.

  11. Jakie były wyniki Liberty Energy za czwarty kwartał?
  Liberty Energy poinformowało o wynikach słabszych od oczekiwanych za czwarty kwartał.

  12. Jakie było zalecenie Jima Cramera dla Palantir Technologies Inc.?
  Cramer zalecał zakup akcji Palantir Technologies Inc., gdyż niedawno zgłosiła ona lepsze niż oczekiwane wyniki finansowe za czwarty kwartał.

  13. Jaką wzrost kursu akcji doświadczyła Palantir Technologies Inc.?
  Po lepszych niż oczekiwane wynikach finansowych za czwarty kwartał, kurs akcji Palantir wzrósł o 30,8%.

  14. Na co powinni zwrócić uwagę inwestorzy przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych na podstawie przemyśleń Cramera?
  Inwestorzy powinni dokładnie rozważyć te zalecenia i przeprowadzić gruntowne badania przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

  Key Terms/Jargon:

  – Wyniki finansowe: Odnosi się do zdolności firmy do generowania zysku i skutecznego zarządzania jej zasobami finansowymi.

  – Drugorzędny gracz: Odnosi się do firmy, która jest uważana za gorszą lub niższej jakości w porównaniu do konkurentów.

  – Wyniki: Odnosi się do zysków firmy, które są obliczane przez odjęcie wydatków od przychodów.

  – Dywidenda od akcji zwykłych: Odnosi się do wypłaty dokonywanej przez firmę jej udziałowcom jako udział w zyskach.

  Powiązane linki:

  – CNBC: Oferuje wiadomości, spostrzeżenia i analizy na temat biznesu i tematów finansowych.

  – U.S. Securities and Exchange Commission (SEC): Udostępnia informacje i zasoby związane z inwestowaniem i regulacją papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.