• pt.. lut 23rd, 2024

  Implikacje Budżetu Tymczasowego 2024 dla sektora nieruchomości w Indiach

  By

  lut 1, 2024
  Implications of Interim Budget 2024 on India’s Real Estate Sector

  Właśnie zakończony Budżet Tymczasowy na rok 2024 może nie zawierać żadnych głównych ogłoszeń, ale podkreśla on znaczenie udoskonaleń infrastrukturalnych i powszechnej łączności dla sektora nieruchomości. Te inicjatywy mogą mieć znaczący wpływ nie tylko na duże miasta, ale także na miasta drugiego i trzeciego rzędu.

  Jednym z głównych punktów budżetu jest kontynuacja programu PM Awas Yojana (Gramin), który już osiągnął cel zbudowania prawie 3 crore domów. Rząd teraz dąży do zbudowania dodatkowych 2 crore domów w ciągu najbliższych pięciu lat, co znacząco ożywi segment taniego mieszkalnictwa.

  Ponadto, przedstawiono nowy program skierowany do klasy średniej, który pomoże w posiadaniu własnego mieszkania i potencjalnie uwolni tereny wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem do przebudowy. Ten ruch ma stworzyć wiele możliwości rozwoju nieruchomości.

  Kolejnym istotnym aspektem budżetu jest alokacja zwiększonej inwestycji kapitałowych w wysokości 11,1% do 11,11,111 kórów. Oznacza to 3,4% PKB kraju i ma odblokować możliwości rozwoju nieruchomości poprzez modernizację infrastruktury i nowe projekty. Rozwój oparty na środkach transportu publicznego w obszarach miejskich oraz rozwój ikonicznych centrów turystycznych mają prawdopodobnie pobudzić popyt na mieszkania i korzystnie wpłynąć na sektor hotelarski.

  Oprócz tych działań, budżet również wprowadza korzyści podatkowe dla startupów, co może prowadzić do zwiększonego popytu na biurową nieruchomość.

  Sektor nieruchomości w Indiach jest ściśle powiązany z branżą budowlaną i odgrywa kluczową rolę w napędzaniu aktywności gospodarczej i kształtowaniu życia milionów osób. Wraz z szybko urbanizującą się populacją, wzrasta zapotrzebowanie na mieszkania, powierzchnię biurową i infrastrukturę. Inicjatywy rządowe, takie jak Smart Cities i programy tanich mieszkań, napędzają wzrost sektora, podczas gdy innowacyjne technologie budowlane obiecują zrównoważoną przyszłość.

  Lista spółek z sektora budownictwa i nieruchomości, które osiągnęły wysokie stopy zwrotu od Budżetu 2023 do Budżetu 2024, pokazuje potencjał znaczącego wzrostu w tym sektorze. Firmy takie jak Kesar India Ltd, Unitech Ltd i Yuranus Infrastructure Ltd odnotowały stopy zwrotu sięgające nawet 921% w tym okresie.

  Podsumowując, Budżet Tymczasowy na rok 2024 stawia podwaliny pod dynamiczny rozwój sektora nieruchomości w Indiach, tworząc wytrzymałe fundamenty dla pomyślnej przyszłości kraju.

  Sekcja FAQ:

  1. Czym jest PM Awas Yojana (Gramin) wspomniany w budżecie?
  PM Awas Yojana (Gramin) to program mieszkaniowy uruchomiony przez rząd, mający na celu zapewnienie taniego mieszkaniaw wiejskim obywatelom. Program ten już osiągnął swój cel, budując prawie 3 crore domów, a teraz dąży do zbudowania dodatkowych 2 crore domów w ciągu najbliższych pięciu lat.

  2. Czym jest nowy program dla klasy średniej wspomniany w budżecie?
  Budżet ujawnił nowy program skierowany do klasy średniej, który pomoże w posiadaniu własnego mieszkania i potencjalnie uwolni tereny wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem do przebudowy. Ten ruch ma stworzyć wiele możliwości rozwoju nieruchomości.

  3. O ile zwiększono inwestycje kapitałowe w budżecie?
  Budżet przeznaczył zwiększone inwestycje kapitałowe w wysokości 11,1% do 11,11,111 kórów. Oznacza to 3,4% PKB kraju i ma odblokować możliwości rozwoju nieruchomości poprzez modernizację infrastruktury i nowe projekty.

  4. Które sektory mają skorzystać z budżetu?
  Rozwój oparty na środkach transportu publicznego w obszarach miejskich i rozwój ikonicznych centrów turystycznych mają pobudzić popyt na mieszkania i korzystnie wpłynąć na sektor hotelarski. Dodatkowo, korzyści podatkowe dla startupów mogą prowadzić do wzrostu popytu na biurową nieruchomość.

  5. Które firmy budowlane i nieruchomości odnotowały znaczący zwrot w podanym okresie?
  Firmy takie jak Kesar India Ltd, Unitech Ltd i Yuranus Infrastructure Ltd odnotowały stopy zwrotu sięgające nawet 921% od Budżetu 2023 do Budżetu 2024 w sektorze budownictwa i nieruchomości.

  Definicje kluczowych terminów lub żargonu:
  – Capex: Inwestycje kapitałowe, które odnoszą się do środków finansowych inwestowanych przez firmę lub rząd w celu nabycia, modernizacji lub utrzymania aktywów fizycznych, takich jak nieruchomości lub infrastruktura.

  Zaproponowane powiązane linki:
  – PM Awas Yojana (Gramin)
  – Smart Cities