• czw.. lut 22nd, 2024

  Hongkoński sąd nakazuje likwidację Evergrande, chińskiego dewelopera nieruchomości

  By

  sty 29, 2024
  Hong Kong Court Orders Liquidation of Evergrande, Chinese Property Developer

  Ostatnie orzeczenie Wyższego Sądu w Hongkongu nakazuje likwidację Evergrande, jednego z największych deweloperów nieruchomości w Chinach. Decyzja ta wzbudza obawy dotyczące zadłużenia w wysokości 300 miliardów dolarów i jego wpływu na już borykającą się z trudnościami chińską gospodarkę.

  Evergrande, który zbankrutował w 2021 roku, był ważnym graczem na chińskim rynku nieruchomości. Jego wniosek o upadłość w Nowym Jorku w zeszłym roku wstrząsnął branżą i wywołał obawy o pęcherz nieruchomościowy w rozwijającej się chińskiej gospodarce.

  Decyzja o likwidacji nastąpiła po kilkumiesięcznych nieudanych negocjacjach między Evergrandem a jego zagranicznymi wierzycielami w sprawie restrukturyzacji ogromnego długu firmy. Pomimo 19-miesięcznych deliberacji wierzyciele nie byli w stanie osiągnąć porozumienia, co doprowadziło do decyzji sądu.

  Upadek Evergrande, najbardziej zadłużonej firmy deweloperskiej na świecie, będzie miało dalekosiężne konsekwencje dla sektora nieruchomości w Chinach. Ta branża stanowi dwie trzecie majątku gospodarstw domowych w kraju i znaczącą część jego produktu krajowego brutto (PKB). Likwidacja z pewnością zada znaczny cios zaufaniu inwestorów i pogłębi trwającą od początku 2021 roku 6-bililionową recesję wywołaną bańką na rynku nieruchomości.

  Sąd mianował Alvarez and Marsal na likwidatora i zarządcę czasowego Evergrande. Ich zadaniem będzie przejęcie kontroli nad aktywami firmy, w tym wartościowymi nieruchomościami, takimi jak wieżowiec grupy w dzielnicy komercyjnej Wan Chi w Hongkongu.

  Chociaż decyzja o likwidacji umożliwia likwidatorowi sprzedaż aktywów Evergrande w Hongkongu w celu pozyskania funduszy, los aktywów firmy na stałym lądzie Chin pozostaje niepewny. Jednak dyrektor generalny Evergrande, Xiao En, oświadczył, że wyrok sądu nie będzie miało wpływu na „niezależne podmioty prawne” firmy, takie jak jej główny biznes developerski, Hengda Real Estate Group, mieszczący się na stałym lądzie Chin.

  To ostatnie orzeczenie podkreśla trudności, przed jakimi stoją zarówno Evergrande, jak i sektor nieruchomości w Chinach, gdy zmaga się z narastającym długiem i niepewnościami gospodarczymi. Skutki likwidacji Evergrande będą niewątpliwie rozbrzmiewać w całej branży i będą mieć znaczący wpływ na gospodarkę globalną.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące likwidacji Evergrande:

  1. O co dokładnie chodzi w ostatnim orzeczeniu Wyższego Sądu w Hongkongu?
  Wyższy Sąd w Hongkongu nakazał likwidację Evergrande, jednego z największych deweloperów nieruchomości w Chinach, z powodu jego ogromnego zadłużenia wynoszącego 300 miliardów dolarów.

  2. Jakie obawy wzbudza to orzeczenie?
  To orzeczenie budzi obawy dotyczące wpływu długu Evergrande na zmagającą się z trudnościami chińską gospodarkę oraz potencjalnego pęcherza na rynku nieruchomości w Chinach.

  3. Jakie jest znaczenie Evergrande na chińskim rynku nieruchomości?
  Evergrande ma duże znaczenie na chińskim rynku nieruchomości, a jego wniosek o upadłość w Nowym Jorku w zeszłym roku miał znaczący wpływ na branżę.

  4. Co doprowadziło do orzeczenia o likwidacji?
  Pomimo kilkumiesięcznych nieudanych negocjacji w sprawie restrukturyzacji długu Evergrande ze swoimi zagranicznymi wierzycielami, nie osiągnięto porozumienia, co doprowadziło do decyzji sądu o likwidacji.

  5. Jakie są potencjalne konsekwencje upadku Evergrande?
  Upadek Evergrande, najbardziej zadłużonej firmy deweloperskiej na świecie, będzie miał dalekosiężne konsekwencje dla sektora nieruchomości w Chinach, zaufania inwestorów i ogólnej gospodarki chińskiej.

  6. Kto został mianowany likwidatorem i zarządcą czasowym Evergrande?
  Sąd mianował Alvarez and Marsal na likwidatora i zarządcę czasowego Evergrande.

  7. W czym będzie consistło zadanie likwidatora?
  Likwidator przejmie kontrolę nad aktywami Evergrande, w tym wartościowymi nieruchomościami, takimi jak wieżowiec grupy w dzielnicy komercyjnej Wan Chi w Hongkongu, i sprzeda je w celu pozyskania funduszy.

  8. Jaki jest los aktywów Evergrande na stałym lądzie Chin?
  Artykuł nie dostarcza informacji na temat losu aktywów Evergrande na stałym lądzie Chin i jest niepewny.

  9. Co dyrektor generalny Evergrande powiedział o wyroku sądu?
  Dyrektor generalny Evergrande, Xiao En, oświadczył, że wyrok sądu nie będzie miał wpływu na „niezależne podmioty prawne” firmy, takie jak jej główny biznes developerski, Hengda Real Estate Group, na stałym lądzie Chin.

  10. Jakie są implikacje likwidacji Evergrande?
  Likwidacja Evergrande będzie miała znaczące konsekwencje dla sektora nieruchomości w Chinach i gospodarki globalnej, dodając się do już istniejącej recesji o wartości 6 bilionów dolarów wywołanej bańką na rynku nieruchomości od początku 2021 roku.

  Definicje:
  – Likwidacja: Proces zakończenia działalności spółki i dystrybucji jej aktywów w celu spłaty długów.
  – Zadłużenie: Akumulacja długu lub całkowita wartość zobowiązań.
  – Nieuregulowane długi: Niezachowanie terminów płatności lub obowiązków wobec zaległych długów.
  – Produkt krajowy brutto (PKB): Całkowita wartość towarów i usług wyprodukowanych przez kraj w określonym okresie, wliczając w to eksport i import.

  Związek z oficjalną stroną Evergrande:
  Strona internetowa Evergrande