• pt.. lut 23rd, 2024

  Embassy Office Parks REIT Raportuje Silne Wyniki za III kwartał 2024 roku i Kontynuuje Ekspansję

  By

  lut 2, 2024
  Embassy Office Parks REIT Reports Strong Q3 Performance and Continues to Expand

  Embassy Office Parks REIT, największy REIT biurowy w Azji pod względem powierzchni, ogłosił imponujące wyniki za trzeci kwartał zakończony 31 grudnia 2023 roku. Firma osiągnęła wskazówki rocznego wynajmu w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy, co podkreśla jej silną pozycję na rynku.

  Aravind Maiya, dyrektor generalny Embassy REIT, wyraził zadowolenie z wyników, podkreślając, że umowy przednajmu z trzema prominentnymi globalnymi firmami dowodzą, że Indie są kwitnącym ośrodkiem biznesowym dla GCC (Global Captive Centres). W miarę jak międzynarodowe korporacje dalej zakładają swoje centra w Indiach, popyt na wysokiej klasy powierzchnie biurowe spodziewa się znacznego wzrostu w nadchodzących latach.

  Ponadto, Embassy REIT z powodzeniem refinansował 2600 crore Rs za pomocą różnych instrumentów, co daje większą elastyczność w zarządzaniu portfelem dłużnym. Ten ruch podkreśla zaangażowanie firmy w utrzymanie silnej i zrównoważonej pozycji finansowej.

  Inwestorzy udziałowi odpowiedzieli pozytywnie na niedawne sprzedanie udziałów sponsora, co skutkowało zwiększeniem publicznego udziału w Embassy REIT do 92%. To dalsze zdywersyfikowało bazę posiadaczy jednostek o wysokiej jakości, wzmacniając tym samym jej pozycję na rynku.

  Jeśli chodzi o działalność wynajmu, Embassy REIT osiągnął rekordowe wynajmy o powierzchni 3,5 miliona stóp kwadratowych (msf) w ramach 22 transakcji w trzecim kwartale. W tym 1,1 miliona stóp kwadratowych nowych wynajmów oraz trzy duże przednajmy o powierzchni 2,2 miliona stóp kwadratowych w Bengaluru z wiodącymi międzynarodowymi firmami. Należy zauważyć, że GCC w sektorach BFSI (Bankowość, Usługi Finansowe i Ubezpieczenia), handlu detalicznego i technologii stanowiło ponad 78% całkowitego wynajmu.

  Przychody z działalności Embassy REIT wzrosły o 8% w porównaniu rok do roku, osiągając 936 crore Rs. Firma ogłosiła również dystrybucję w wysokości 5,2 rupii za jednostkę dla III kwartału roku finansowego 2024, co daje łączną sumę 493 crores Rs.

  Patrząc w przyszłość, Embassy REIT ma zasoby rozwojowe o powierzchni 6,9 msf, z czego 90% znajduje się w Bengaluru. Projekty te mają dostarczyć atrakcyjne stopy zwrotu powyżej 20%. Ponadto, portfolio hotelowe firmy nadal się dobrze rozwija, osiągając wskaźnik obłożenia na poziomie 55%, wzrost ADR (Średnia Dzienna Stopa) o 19% w porównaniu rok do roku i EBITDA w wysokości 50 crore Rs.

  Podkreślając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, Embassy REIT został uwzględniony w 2023 roku w Dow Jones Sustainability Indices. Jest to pierwszy indyjski REIT, który otrzymał to wyróżnienie za swoje inicjatywy związane z zrównoważonym rozwojem według tego wiodącego globalnego wskaźnika.

  Embassy REIT udostępnił kompleksowy pakiet informacji dotyczący wyników kwartalnych, w tym sprawozdań finansowych, prezentacji wyników oraz danych operacyjnych i finansowych dodatkowych. Ta przezroczysta raportowanie jest zgodne z najlepszymi praktykami obserwowanymi przez globalne REIT-y, zapewniając przejrzystość i dokładność wobec swoich interesariuszy.

  Podsumowując, silne wyniki Embassy REIT za III kwartał roku finansowego 2024 odzwierciedlają jej elastyczność i zdolność do wykorzystywania możliwości na rynku. Dzięki solidnym przyszłym projektom oraz zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, firma jest dobrze przygotowana do dalszego wzrostu w przyszłości.

  Embassy Office Parks REIT Q3 FY2024 Performance – FAQ

  Q: Czym jest Embassy Office Parks REIT?
  A: Embassy Office Parks REIT to największy w Azji Real Estate Investment Trust (REIT) biurowy pod względem powierzchni.

  Q: Jakie osiągnięcia firma odnotowała w trzecim kwartale zakończonym 31 grudnia 2023 roku?
  A: Firma osiągnęła wskazówki rocznego wynajmu w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy, co podkreśla jej silną pozycję na rynku.

  Q: Co CEO Embassy REIT mówi o wynikach firmy?
  A: Aravind Maiya, dyrektor generalny Embassy REIT, wyraził zadowolenie z wyników. Podkreślił umowy przednajmu z trzema globalnymi firmami, co dowodzi, że Indie są kwitnącym ośrodkiem biznesowym dla Global Captive Centres (GCC).

  Q: Jaki jest spodziewany popyt na wysokiej klasy powierzchnie biurowe w Indiach?
  A: W miarę jak międzynarodowe korporacje dalej zakładają swoje centra w Indiach, spodziewany jest znaczny wzrost popytu na wysokiej klasy powierzchnie biurowe w nadchodzących latach.

  Q: Jak Embassy REIT zarządza swoim portfelem dłużnym?
  A: Embassy REIT z powodzeniem refinansował 2600 crore Rs za pomocą różnych instrumentów, co daje większą elastyczność w zarządzaniu portfelem dłużnym.

  Q: Jak sprzedaż udziałów sponsora miała wpływ na Embassy REIT?
  A: Niedawna sprzedaż udziałów sponsora spowodowała zwiększenie udziału publicznego Embassy REIT do 92%. To dalsze zdywersyfikowało bazę posiadaczy jednostek o wysokiej jakości, wzmacniając tym samym jej pozycję na rynku.

  Q: Jaki był wynajem w trzecim kwartale dla Embassy REIT?
  A: Embassy REIT osiągnął rekordowe wynajmy o powierzchni 3,5 miliona stóp kwadratowych (msf) w ramach 22 transakcji w trzecim kwartale. W tym 1,1 miliona stóp kwadratowych nowych wynajmów oraz trzy duże przednajmy o powierzchni 2,2 miliona stóp kwadratowych w Bengaluru z wiodącymi międzynarodowymi firmami. GCC w sektorach BFSI, handlu detalicznego i technologii stanowiło ponad 78% całkowitego wynajmu.

  Q: O ile wzrosły przychody z działalności Embassy REIT?
  A: Przychody z działalności Embassy REIT wzrosły o 8% w porównaniu rok do roku, osiągając 936 crore Rs.

  Q: Jaką dystrybucję zadeklarowano dla Embassy REIT dla III kwartału roku finansowego 2024?
  A: Embassy REIT ogłosił dystrybucję w wysokości 5,2 rupii za jednostkę dla III kwartału roku finansowego 2024, co daje łączną sumę 493 crore Rs.

  Q: Jakie są przyszłe plany rozwojowe Embassy REIT?
  A: Embassy REIT ma pipeline rozwojowy o powierzchni 6,9 msf, z czego 90% znajduje się w Bengaluru. Projekty te mają dostarczyć atrakcyjne stopy zwrotu powyżej 20%.

  Q: Jak Embassy REIT radzi sobie w sektorze hotelowym?
  A: Portfolio hotelowe Embassy REIT nadal dobrze się rozwija, osiągając wskaźnik obłożenia na poziomie 55%, wzrost Średniej Dziennej Stopy (ADR) o 19% w porównaniu rok do roku oraz EBITDA w wysokości 50 crore Rs.

  Q: Jakie wyróżnienie otrzymała Embassy REIT za inicjatywy związane z zrównoważonym rozwojem?
  A: Embassy REIT został uwzględniony w 2023 roku w Dow Jones Sustainability Indices, co czyni go pierwszym indyjskim REIT-em nagrodzonym za swoje inicjatywy związane z zrównoważonym rozwojem przez ten wiodący globalny wskaźnik.

  Q: Jakie informacje udostępniła Embassy REIT dotyczące wyników kwartalnych?
  A: Embassy REIT udostępnił kompleksowy pakiet informacji dotyczący wyników kwartalnych, w tym sprawozdań finansowych, prezentacji wyników oraz danych operacyjnych i finansowych dodatkowych.

  Q: Jak wyniki Embassy REIT odzwierciedlają jej elastyczność i perspektywy wzrostu?
  A: Silne wyniki Embassy REIT za III kwartał roku finansowego 2024 odzwierciedlają jej elastyczność i zdolność do wykorzystywania możliwości na rynku. Dzięki solidnym przyszłym projektom oraz zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, firma jest dobrze przygotowana do dalszego wzrost