• czw.. lut 22nd, 2024

  Dyrektor generalny sprzedaje udziały – Ares Commercial Real Estate Corp

  By

  lut 2, 2024
  CEO Sells Shares – Ares Commercial Real Estate Corp

  Dyrektor generalny Ares Commercial Real Estate Corp, Bryan Donohoe, niedawno sprzedał 18 868 udziałów w firmie, zgodnie z niedawnym zgłoszeniem do SEC. Ta sprzedaż jest częścią serii transakcji dokonanych przez wewnętrznego akcjonariusza w ciągu ostatniego roku, gdzie sprzedano łącznie 18 868 udziałów, a nie kupiono żadnych.

  Ares Commercial Real Estate Corporation działa jako specjalistyczna firma finansowa, specjalizując się w pochodzeniu i inwestowaniu w pożyczki na nieruchomości komercyjne i powiązane inwestycje. Firma oferuje różne rozwiązania finansowe dla branży nieruchomości, w tym pożyczki hipoteczne seniorów, długi poboczne, preferowane kapitały własne i inne formy finansowania nieruchomości.

  Analizując historię transakcji wewnętrznych w Ares Commercial Real Estate Corp, można zauważyć, że w ciągu ostatniego roku odbyły się 2 sprzedaże przez wewnętrznych akcjonariuszy, a żadnych zakupów przez nich nie było.

  W dniu ostatniej transakcji udziałami Ares Commercial Real Estate Corp, akcje firmy były notowane po cenie 10,32 USD, co skutkowało kapitalizacją rynkową w wysokości 518,667 milionów USD.

  Akcje mają wskaźnik cena-zysk wynoszący 159,67, co jest wyższe zarówno od mediany branży (18,07), jak i od historycznej mediany wskaźnika cena-zysk firmy.

  Na podstawie metryki GuruFocus Value, akcje Ares Commercial Real Estate Corp, o cenie 10,32 USD i wartości GuruFocus 9,63 USD, są uważane za fair valued, a wskaźnik cena-do-wartości-GF wynosi 1,07.

  Należy zauważyć, że wartość GuruFocus jest obliczana na podstawie historycznych wielokrotności handlowych, czynnika korekcyjnego GuruFocus oraz przyszłych prognoz wyników działalności firmy dostarczonych przez analityków Morningstar. Ta analiza ma na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie powinna być traktowana jako dostosowana do indywidualnych potrzeb porada finansowa.

  Należy pamiętać, że ta analiza nie uwzględnia najnowszych, wrażliwych na cenę komunikatów firmy ani informacji jakościowych.

  Oświadczenie: GuruFocus nie posiada żadnej pozycji w wymienionych w tym artykule spółkach.