• wt.. wrz 26th, 2023

  Deficyt mieszkaniowy w Lagos: czynniki przyczyniające się do rosnącego niedoboru

  By

  wrz 19, 2023
  Deficyt mieszkaniowy w Lagos: czynniki przyczyniające się do rosnącego niedoboru

  Lagos, będące centrum handlowym Nigerii, boryka się z poważnym deficytem mieszkaniowym. Szacuje się, że niedobór wynosi trzy miliony jednostek, co stanowi 62 procent aktywności budowlanej w Nigerii. Niemniej jednak, różne czynniki przyczyniają się do rosnącego niedoboru dostępnych cenowo mieszkań w mieście.

  Jednym z głównych czynników jest apetyt inwestorów na zwroty z inwestycji. Nieruchomości klasy premium oferują wyższe marże zysku i są postrzegane jako bardziej stabilne podczas spadków gospodarczych. Spowodowało to, że deweloperzy priorytetowo traktują luksusowe nieruchomości, pozostawiając niedostatek dostępnych cenowo mieszkań dla osób poszukujących domu o niższym lub średnim dochodzie.

  Lagos jest przede wszystkim rynkiem wynajmu mieszkań, gdzie ponad 80 procent populacji mieszka w wynajętym lokum. Ta nierównowaga między podażą mieszkań na wynajem a na sprzedaż pogłębia deficyt mieszkaniowy. Najnowszy raport BuyLetLive wskazuje, że ponad 50 procent projektów mieszkaniowych oferowanych w Lagos było na sprzedaż, podczas gdy mniej niż 40 procent było do wynajęcia. To wyraźnie pokazuje paradoks, ponieważ 80 procent osób poszukujących mieszkania w Lagos szuka wynajmu, ale większość inwestycji skierowana jest na sprzedaż.

  Szybki wzrost populacji i urbanizacja Lagos przyczynia się do deficytu mieszkaniowego. Jako najgęściej zaludnione miasto w Nigerii, Lagos przyciąga migrantów z obszarów wiejskich w poszukiwaniu lepszych możliwości ekonomicznych. To zwiększa zapotrzebowanie na mieszkania, przewyższając tempo budownictwa. Ograniczona dostępność gruntów w obrębie metropolii dodatkowo utrudnia budowę nowych dostępnych cenowo jednostek mieszkalnych.

  Koszt gruntów stanowi znaczne wyzwanie w Lagos, gdzie ceny są wysokie, a tereny w pożądanych lokalizacjach są ograniczone. Rozwój miasta prowadzi do coraz bardziej kosztownych i deficytowych obszarów, co utrudnia deweloperom zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania. Dodatkowo, niewystarczająca infrastruktura, takie jak drogi i dostawy wody, ogranicza nowe inwestycje mieszkaniowe i przyczynia się do ogólnego deficytu.

  Aby zmierzyć się z niedoborem mieszkaniowym w Lagos, konieczne jest zwiększenie inwestycji w projekty przystępnych cenowo mieszkań oraz poprawa infrastruktury. Współpraca między rządem, deweloperami a innymi zainteresowanymi stronami jest kluczowa, aby zapewnić dostępne opcje mieszkaniowe dla wszystkich poziomów dochodu w Lagos.

  Źródła:
  – Real Estate Developers Association of Nigeria (REDAN)
  – Pison Housing Company
  – BuyLetLive
  – Raport „Stan rynku nieruchomości w Nigerii”

  Related Post