• śr.. lis 29th, 2023

  Czarna Fiducja proponuje zmiany w zrównoważonych inwestycjach w celu usprawnienia pozycji na rynku

  By

  lis 21, 2023
  Czarna Fiducja proponuje zmiany w zrównoważonych inwestycjach w celu usprawnienia pozycji na rynku

  Czarna Fiducja ogłosiła plany włączenia zrównoważoności w centrum swoich strategii inwestycyjnych, ze szczególnym naciskiem na poprawę zrównoważoności i dekarbonizację swoich budynków. Fiducja planuje przedstawić te zaproponowane zmiany na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zaplanowanym na 15 grudnia.

  Celem zaproponowanych zmian jest pozycjonowanie fiducji w celu uzyskania etykiety „udogodnienia zrównoważonego rozwoju” w ramach nadchodzącego systemu Sustainable Disclosure Regulation (SDR) Financial Conduct Authority. Poprzez uzyskanie tej etykiety, fiducja ma na celu osiągnięcie zielonego dodatku i skorzystanie z potencjalnych rozbieżności cenowych.

  Poprzez ten strategiczny zwrot, fiducja uważa, że wyrożni się na rynku, wykorzystując swoje zdolności aktywnego zarządzania aktywami i zasoby związane ze zrównoważonym rozwojem. Przesunięcie to ma pomóc w zwiększeniu całkowitego zwrotu i atrakcyjności fiducji.

  Obecnie, według danych Związku Towarzystw Inwestycyjnych, Czarna Fiducja notuje 31,3% niższą cenę w porównaniu do jej wartości netto aktywów. Jednak w ciągu ostatnich trzech lat wygenerowała imponujący zwrot w wysokości 41,3%, przewyższając średnią dla nieruchomości IT Property – UK Commercial wynoszącą 7,5% – jak informuje FE fundinfo.

  Zdając sobie sprawę z znaczących emisji dwutlenku węgla związanych z branżą nieruchomości, fiducja podkreśla rosnące zainteresowanie inwestorów koniecznymi inwestycjami w celu poprawy nieruchomości. To zainteresowanie może potencjalnie wpływać na wyceny nieruchomości na rynku. Badania sugerują, że zielony dodatek dla biur w Londynie wynoszący około 20% jest wynikiem wyższego czynszu i niższego dochodu.

  We współpracy z Property Market Analysis, Czarna Fiducja oszacowała, że istnieje już zielony dodatek na poziomie 8% dla biur regionalnych. W miarę jak zrównoważony rozwój nabiera większego priorytetu i wchodzą w życie kolejne regulacje, oczekuje się, że ten dodatek osiągnie poziomy podobne do tych w Londynie.

  Dodatkowo, proponowane zmiany obejmują zmianę struktury opłat dla zarządzającego inwestycjami. Pięciopunktowe zwiększenie lub zmniejszenie opłaty za zarządzanie będzie wiązać się z osiągnięciem kluczowych wskaźników zrównoważonego rozwoju i wskaźników związanych z dochodami.

  Warto zauważyć, że proponowane zmiany wpłyną również na umowę zarządzania inwestycjami fiducji w celu zapewnienia minimalnej dwuletniej kadencji po wdrożeniu nowych środków, zapobiegając przedwczesnemu zakończeniu.

  Ten strategiczny zwrot w kierunku zrównoważonego rozwoju podkreśla zobowiązanie Czarnej Fiducji do odpowiedzialnego inwestowania i może przewidywać obiecującą przyszłość zarówno dla fiducji, jak i jej inwestorów.

  Często zadawane pytania (FAQ):

  Jakim celom służą proponowane zmiany Czarnej Fiducji?
  Czarna Fiducja ma na celu włączenie zrównoważoności do swojej propozycji inwestycyjnej, ze szczególnym naciskiem na poprawę zrównoważoności i dekarbonizację swoich budynków.

  Jaką etykietę fiducja chce uzyskać?
  Fiducja dąży do uzyskania etykiety „udogodnienia zrównoważonego rozwoju” w ramach systemu Sustainable Disclosure Regulation (SDR) Financial Conduct Authority.

  Jak fiducja planuje wykorzystać swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju?
  Poprzez wdrażanie zrównoważonych strategii inwestycyjnych, fiducja dąży do wyróżnienia się na rynku oraz wykorzystania swoich zdolności aktywnego zarządzania aktywami i konkretnych zasobów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

  Jakie korzyści przewiduje się po wprowadzeniu proponowanych zmian?
  Czarna Fiducja przewiduje zwiększenie całkowitego zwrotu i zwiększenie atrakcyjności, potencjalnie zmniejszając obecny rabat 31,3% w stosunku do wartości netto aktywów.

  Dlaczego w branży nieruchomości rośnie zainteresowanie ze strony inwestorów?
  Inwestorzy coraz bardziej obawiają się inwestycji potrzebnych do modernizacji nieruchomości w celu zmniejszenia znaczącego udziału tej branży w emisji dwutlenku węgla do atmosfery.