• niedz.. lut 25th, 2024

  Cohen & Steers ujawnia posiadanie akcji LXi REIT plc

  By

  lut 2, 2024
  Cohen & Steers Discloses Ownership of LXi REIT plc

  Firma inwestycyjna Cohen & Steers, Inc. ujawniła, że posiada 2,8697% odpowiednich papierów wartościowych LXi REIT plc. Informacja ta została ujawniona zgodnie z zasadą 8.3 Kodeksu Takeover.

  Cohen & Steers, Inc. dokonał tego ujawnienia 31 stycznia 2024 roku, podając najnowszą możliwą datę przed ujawnieniem. Firma stwierdziła, że posiada 49 200 018 odpowiednich papierów wartościowych LXi REIT plc, co stanowi udział i kontrolę nad papierami wartościowymi tej firmy.

  Oprócz swojego udziału w LXi REIT, Cohen & Steers, Inc. również ujawnił informacje dotyczące innego uczestnika oferty, LondonMetric Property plc, wskazując na swoje zaangażowanie w wiele transakcji na rynku.

  To ujawnienie podkreśla znaczącą obecność i zainteresowanie firmą Cohen & Steers, Inc. sektorem inwestycji w nieruchomości oraz jej zaangażowanie w dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Posiadanie papierów wartościowych LXi REIT plc przez firmę świadczy o jej zaufaniu do wyników i potencjału tej firmy.

  Cohen & Steers, Inc. to renomowana firma zarządzająca inwestycjami o globalnym zasięgu i doświadczeniu w różnych klasach aktywów. Dzięki szczegółowej analizie i strategicznemu podejściu inwestycyjnemu firma dąży do zapewnienia optymalnych zwrotów dla swoich klientów i utrzymania silnego rekordu w branży finansowej.

  Ujawniając swoje posiadanie akcji LXi REIT plc, firma Cohen & Steers, Inc. zapewnia transparentność i promuje integralność rynku. Te informacje umożliwiają interesariuszom podejmowanie dobrze poinformowanych decyzji dotyczących ich inwestycji i przyczyniają się do ogólnej wydajności i sprawiedliwości rynków finansowych.

  FAQ:

  1. Jaką część papierów wartościowych LXi REIT plc posiada Cohen & Steers, Inc.?
  Cohen & Steers, Inc. posiada 2,8697% odpowiednich papierów wartościowych LXi REIT plc.

  2. Kiedy Cohen & Steers, Inc. dokonał tego ujawnienia?
  Cohen & Steers, Inc. dokonał tego ujawnienia 31 stycznia 2024 roku.

  3. Ile papierów wartościowych LXi REIT plc posiada Cohen & Steers, Inc.?
  Cohen & Steers, Inc. posiada 49 200 018 odpowiednich papierów wartościowych LXi REIT plc.

  4. O jakim innym uczestniku oferty ujawnił Cohen & Steers, Inc.?
  Cohen & Steers, Inc. ujawnił informacje dotyczące LondonMetric Property plc.

  Definicje:

  – Kodeks Takeover: Kodeks Takeover to zbiór zasad i regulacji w Wielkiej Brytanii, które regulują postępowanie w przypadku przejęć i połączeń dotyczących spółek publicznych. Zasada 8.3 Kodeksu Takeover wymaga, aby uczestnicy rynku ujawniali wszelkie transakcje na odpowiednich papierach wartościowych w okresie oferty.

  – Papiery wartościowe: Papierami wartościowymi są zbywalne aktywa finansowe, takie jak akcje, obligacje i opcje, które posiadają wartość i mogą być kupowane lub sprzedawane.

  – REIT: REIT to skrót od Real Estate Investment Trust. Jest to firma, która posiada, działają lub finansuje nieruchomości generujące dochód, takie jak nieruchomości komercyjne lub apartamenty mieszkalne, i wypłaca znaczną część swoich zysków akcjonariuszom w postaci dywidend.

  Sugerowane powiązane linki:
  – Cohen & Steers, Inc.: Oficjalna strona internetowa firmy Cohen & Steers, Inc.
  – LXi REIT plc: Oficjalna strona internetowa firmy LXi REIT plc.
  – LondonMetric Property plc: Oficjalna strona internetowa firmy LondonMetric Property plc.