• sob.. lut 24th, 2024

  Cohen & Steers, Inc. Ujawnia 3,42% Udział w spółce inwestycyjnej LXi REIT plc

  By

  lut 9, 2024
  Cohen & Steers, Inc. Discloses 3.42% Stake in LXi REIT plc

  Firma zarządzająca inwestycjami Cohen & Steers, Inc. publicznie ujawniła, że posiada 3,42% udziału w spółce LXi REIT plc, której działalność dotyczy inwestycji w nieruchomości. Ujawnienie to zostało dokonane zgodnie z wymogami przepisu 8.3 Kodeksu dotyczącego przejęć.

  Cohen & Steers, Inc. ujawniło, że posiada obecnie 58 641 740 właściwych papierów wartościowych spółki LXi REIT plc. Obejmuje to zarówno papiery wartościowe posiadane, jak i kontrolowane przez firmę. Firma stwierdziła również, że nie zawarła żadnych umów dotyczących instrumentów pochodnych rozliczanych na akcjach ani nie posiada pozycji rozliczanych na akcjach związanych z papierami wartościowymi LXi REIT plc.

  Warto zauważyć, że Cohen & Steers, Inc. niedawno dokonało zakupów papierów wartościowych spółki LXi REIT plc. Firma nabyła 635 166 papierów wartościowych po cenie jednostkowej 1,0257 GBP, 861 papierów wartościowych po cenie jednostkowej 1,0280 GBP, 305 000 papierów wartościowych po cenie jednostkowej 1,0319 GBP oraz 2 007 426 papierów wartościowych po cenie jednostkowej 1,0351 GBP.

  To ujawnienie dostarcza informacji na temat struktury udziałów i działalności handlowej Cohen & Steers, Inc. Wskazuje to na pewność firmy co do LXi REIT plc i jej strategii inwestycyjnej w sektorze nieruchomości.

  Zgodnie z wymaganiami, Cohen & Steers, Inc. dokonało publicznego ujawnienia w celu przestrzegania standardów przejrzystości. Ujawnione informacje pozwalają inwestorom i uczestnikom rynkowym lepiej zrozumieć strukturę udziałów i działalność handlową związane z LXi REIT plc.

  Warto zauważyć, że to ujawnienie nie oznacza jakiejkolwiek rekomendacji ani poparcia LXi REIT plc przez Cohen & Steers, Inc. Po prostu odzwierciedla obecne posiadanie i działalność handlową firmy. Jak zawsze, inwestorzy powinni przeprowadzić własne badania i analizę przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

  Sekcja FAQ:

  Q: Jaką udział Cohen & Steers, Inc. posiada w spółce LXi REIT plc?
  A: Cohen & Steers, Inc. posiada 3,42% udziału w spółce LXi REIT plc.

  Q: Ile właściwych papierów wartościowych spółki LXi REIT plc posiada obecnie Cohen & Steers, Inc.?
  A: Cohen & Steers, Inc. obecnie posiada 58 641 740 właściwych papierów wartościowych spółki LXi REIT plc.

  Q: Czy Cohen & Steers, Inc. zawarło jakiekolwiek umowy dotyczące instrumentów pochodnych rozliczanych na akcjach lub posiada pozycje rozliczane na akcjach związane z papierami wartościowymi spółki LXi REIT plc?
  A: Nie, Cohen & Steers, Inc. nie zawarło żadnych umów dotyczących instrumentów pochodnych rozliczanych na akcjach ani nie posiada pozycji rozliczanych na akcjach związanych z papierami wartościowymi spółki LXi REIT plc.

  Q: Jakie niedawne zakupy papierów wartościowych spółki LXi REIT plc dokonała Cohen & Steers, Inc.?
  A: Cohen & Steers, Inc. nabyło 635 166 papierów wartościowych po cenie jednostkowej 1,0257 GBP, 861 papierów wartościowych po cenie jednostkowej 1,0280 GBP, 305 000 papierów wartościowych po cenie jednostkowej 1,0319 GBP oraz 2 007 426 papierów wartościowych po cenie jednostkowej 1,0351 GBP.

  Q: Co ujawnia to ujawnienie?
  A: To ujawnienie ujawnia posiadanie i działalność handlową Cohen & Steers, Inc. w spółce LXi REIT plc, wskazując na jej pewność co do tej firmy i strategii inwestycyjnej w sektorze nieruchomości.

  Q: Dlaczego Cohen & Steers, Inc. dokonało tego ujawnienia?
  A: Cohen & Steers, Inc. dokonało tego ujawnienia, aby przestrzegać standardów przejrzystości i zapewnić inwestorom oraz uczestnikom rynkowym lepsze zrozumienie struktury udziałów oraz działalności handlowej związanych z LXi REIT plc.

  Q: Czy to ujawnienie oznacza rekomendację lub poparcie LXi REIT plc przez Cohen & Steers, Inc.?
  A: Nie, to ujawnienie nie oznacza żadnej rekomendacji ani poparcia LXi REIT plc przez Cohen & Steers, Inc. Po prostu odzwierciedla obecne posiadanie i działalność handlową firmy.

  Definicje:
  – Firma zarządzająca inwestycjami: Firma zajmująca się zarządzaniem inwestycjami w imieniu klientów, takich jak osoby fizyczne lub organizacje.
  – Udział: Procent własności lub udziału w firmie lub aktywie.
  – Papier wartościowy: Instrument finansowy reprezentujący udział w kapitale lub zobowiązania dłużne, takie jak akcje lub obligacje.
  – Spółka inwestycyjna w nieruchomościach (REIT): Firma, która posiada, zarządza lub finansuje nieruchomości generujące dochód.
  – Przepis 8.3 Kodeksu dotyczącego przejęć: Regulacja, która wymaga ujawnienia znaczących pozycji udziałowych w firmach w czasie sytuacji przejęcia.
  – Instrumenty pochodne rozliczane na akcjach: Kontrakty finansowe, których wartość zależy od wartości danego aktywa bazowego, takiego jak akcje, rozliczane w akcjach zamiast gotówki.

  Sugerowane powiązane linki:
  – Cohen & Steers, Inc.
  – LXi REIT plc