• pon.. gru 4th, 2023

  Cheyne Capital dąży do zebrania 7,5 miliarda funtów na fundusze dłużne związane z nieruchomościami

  By

  lis 20, 2023
  Cheyne Capital dąży do zebrania 7,5 miliarda funtów na fundusze dłużne związane z nieruchomościami

  Londyński zarządzający alternatywnymi aktywami, Cheyne Capital, planuje zgromadzenie kwoty 7,5 miliarda funtów (9,3 miliarda dolarów) na swoją najnowszą serię brytyjskich i europejskich funduszy dłużnych związanych z nieruchomościami. Wzrost zainteresowania inwestorów kredytami hipotecznymi przyczynił się do planów firmy, aby pozyskać około 5 miliardów funtów na kredyty senioralne, które zostaną udzielone na różne rodzaje nieruchomości, w tym w pełni wynajmowane budynki i nowe inwestycje w Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej. Cheyne Capital ma również na celu pozyskanie 2,5 miliarda funtów na strategię Capital Solutions, która specjalizuje się w rekapsytalizacjach za pośrednictwem kredytów takich jak dług juniorski, hybrydowy kredyt czy obligacje zabezpieczone hipotecznymi.

  Pozytywna perspektywa dla alternatywnych pożyczkodawców do finansowania nieruchomości komercyjnych wynika z rosnących stóp procentowych, co prowadzi do niższych wycen nieruchomości komercyjnych. Tradycyjne banki teraz wymagają od pożyczkobiorców większej wkładu własnego przed odnowieniem umów kredytowych, co daje możliwość alternatywnym pożyczkodawcom, aby wkroczyli na scenę i skorzystali z wyższych marż.

  Partner zarządzający ds. nieruchomości Cheyne Capital i główny dyrektor inwestycyjny, Ravi Stickney, zauważył, że koniec okresu stopy procentowej wynoszącej zero spowodował konieczny odstępstwo wartości aktywów. Skupiamy się teraz na długoterminowych aktywach koniecznych i produktywnych, podczas gdy przestarzałe aktywa podtrzymywane niskimi stopami procentowymi są wygaszane.

  Seria Cheyne Capital Real Estate Credit Holdings, która uruchomiła ósmą strategię kredytu senioralnego, już umożliwiła udzielenie 2,8 miliarda funtów kredytów w 2022 roku. Firma aktywnie udzielała pożyczek w różnych sektorach rynku nieruchomości, w tym w sektorze mieszkaniowym, takim jak mieszkania przystępne cenowo, mieszkania studenckie i mieszkania dla osób starszych. Jednakże, firma jasno określiła, że będzie udzielać pożyczek tylko na biura o silnych walorach środowiskowych oraz skoncentrowanych na dobrym samopoczuciu pracowników.

  W ostatnich miesiącach Cheyne Capital brał udział w finansowaniu takich transakcji, jak refinansowanie Wembley Park w Londynie i partnerstwo z firmą Goldman Sachs Group Inc., zajmującą się budową domów dla osób starszych, Riverstone, oraz z grupą hotelową Beaumier z nieruchomościami we Francji, Szwajcarii i Hiszpanii.

  Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

  1. Czym jest Cheyne Capital?
  Cheyne Capital to londyński zarządzający alternatywnymi aktywami specjalizujący się w funduszach dłużnych związanych z nieruchomościami.

  2. Jaki jest cel najnowszej serii funduszy Cheyne Capital?
  Celem najnowszej serii funduszy Cheyne Capital jest pozyskanie środków na kredyty senioralne dla różnych typów nieruchomości oraz rekapsytalizacje.

  3. Dlaczego na rynku nieruchomości komercyjnych istnieje możliwość dla alternatywnych pożyczkodawców?
  Możliwość dla alternatywnych pożyczkodawców wynika z malejących wycen nieruchomości komercyjnych spowodowanych rosnącymi stopami procentowymi, co stworzyło lukę finansową dla pożyczkobiorców.

  4. Na jakie rodzaje nieruchomości skupia się Cheyne Capital?
  Cheyne Capital skupia się na różnych sektorach nieruchomości, w tym na nieruchomościach mieszkalnych (przystępne cenowo, studenckie i dla osób starszych) oraz wybranych biurach o silnych walorach środowiskowych i skupieniu na dobrym samopoczuciu pracowników.

  5. W jakich ostatnich transakcjach brał udział Cheyne Capital?
  Cheyne Capital ostatnio brał udział w finansowaniu transakcji, takich jak refinansowanie Wembley Park w Londynie, partnerstwo z firmą Goldman Sachs Group Inc. zajmującą się budową domów dla osób starszych, Riverstone, oraz wsparcie grupy hotelowej Beaumier z nieruchomościami we Francji, Szwajcarii i Hiszpanii.