• niedz.. lut 25th, 2024

  Cambridge Properties planuje przebudowę centrum handlowego Mallard Pointe

  By

  lut 1, 2024
  Cambridge Properties Plans Redevelopment of Mallard Pointe Shopping Center

  Cambridge Properties, renomowana firma zajmująca się nieruchomościami komercyjnymi z siedzibą w Charlotte, ujawniła swoje ambitne plany revitalizacji i przebudowy starzejącego się centrum handlowego Mallard Pointe, położonego w dzielnicy University City. W ramach rozwoju tego przełomowego projektu, firma niedawno złożyła dwa pozwolenia na budowę w hrabstwie Mecklenburg.

  Początkowa faza przebudowy będzie obejmować budowę kompleksu apartamentowego z 300 jednostkami mieszkalnymi, obejmującego około 5000 stóp kwadratowych powierzchni handlowej na parterze oraz parking. Ten projekt ma się znaleźć na terenie dawnej galerii handlowej Kohl’s przy 9315 N. Tryon St.

  Cambridge Properties podejmuje przedsięwzięcie wizjonerskie, mające na celu ożywienie tego obiektu handlowego i przekształcenie go w żywą, wielofunkcyjną społeczność. Poprzez połączenie jednostek mieszkaniowych, przestrzeni handlowych i odpowiednich miejsc parkingowych, firma zamierza stworzyć dynamiczne środowisko odpowiadające zróżnicowanym potrzebom lokalnej społeczności.

  Decyzja o rozbiórce istniejącej galerii handlowej Kohl’s odzwierciedla zobowiązanie firmy do maksymalnego wykorzystania potencjału tego terenu. Przyjęcie zasad adaptacyjnego zagospodarowania i zrównoważonego rozwoju ma na celu zachowanie sentymentalnej wartości dziedzictwa tego obszaru i jednocześnie adaptację go do współczesnego miejskiego stylu życia.

  Ten projekt przebudowy nie tylko obiecuje rewitalizację centrum handlowego Mallard Pointe, ale również stwarza ekscytującą możliwość wzrostu gospodarczego. Wprowadzenie nowych firm i jednostek mieszkalnych ma generować większy ruch pieszych i stanowić bodziec dla dalszych inwestycji w okolicy University City.

  Ambitna wizja Cambridge Properties dla centrum handlowego Mallard Pointe jest istotnym kamieniem milowym w przekształceniu tego obiektu handlowego. Wraz z postępem projektu, odrodzona, dynamiczna społeczność stanie się symbolem miejskiej odporności i innowacji.

  FAQ:
  1. Jakie są plany Cambridge Properties dotyczące centrum handlowego Mallard Pointe?
  Cambridge Properties planuje rewitalizację i przebudowę centrum handlowego Mallard Pointe w dzielnicy University City. Pierwszy etap przebudowy obejmuje budowę kompleksu apartamentowego z 300 jednostkami mieszkalnymi, przestrzenią handlową i parkingiem.

  2. Gdzie znajduje się kompleks apartamentowy?
  Kompleks apartamentowy będzie zlokalizowany na terenie dawnej galerii handlowej Kohl’s przy 9315 N. Tryon St.

  3. Jaki jest cel projektu przebudowy Cambridge Properties?
  Celem projektu przebudowy jest przekształcenie tego obiektu handlowego w żywą, wielofunkcyjną społeczność. Poprzez połączenie jednostek mieszkalnych, przestrzeni handlowych i odpowiednich miejsc parkingowych, Cambridge Properties dąży do stworzenia dynamicznego środowiska, które zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności.

  4. Dlaczego istniejąca galeria handlowa Kohl’s zostanie rozebrana?
  Decyzja o rozbiórce istniejącej galerii handlowej Kohl’s jest częścią zobowiązania Cambridge Properties do maksymalnego wykorzystania potencjału tego terenu. Firma przyjmuje zasady adaptacyjnego zagospodarowania i zrównoważonego rozwoju, dążąc do zachowania dziedzictwa tego obszaru przy jednoczesnym dostosowaniu go do współczesnego miejskiego stylu życia.

  5. Jakie są potencjalne korzyści z projektu przebudowy?
  Projekt przebudowy obiecuje rewitalizację centrum handlowego Mallard Pointe i generowanie wzrostu gospodarczego. Wprowadzenie nowych firm i jednostek mieszkalnych ma zwiększyć ruch pieszych i przyciągnąć dalsze inwestycje w okolicy University City.

  Kluczowe pojęcia i żargon:
  – Przebudowa: Proces remontu lub odbudowy nieruchomości lub obszaru w celu nowego wykorzystania.
  – Wielofunkcyjna społeczność: Społeczność lub kompleks, który łączy różne rodzaje użytkowania terenu, takie jak mieszkalne, handlowe i rekreacyjne, na jednym obszarze.
  – Adaptacyjne zagospodarowanie: Praktyka przekształcania istniejącego budynku lub terenu na nowe użytkowanie, przy zachowaniu jego historycznego lub architektonicznego znaczenia.
  – Zrównoważony rozwój: Rozwój uwzględniający wpływy środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, aby zaspokajać potrzeby obecnych pokoleń, nie narażając zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania swoich potrzeb.
  – Ruch pieszych: Liczba osób przechodzących lub przechodzących obok określonego miejsca, często używana do opisu potencjalnej liczby klientów dla firm detalicznych.

  Powiązane linki:
  – Cambridge Properties
  – Mecklenburg County
  – University City Partners