• wt.. wrz 26th, 2023

  Analiza wyników dywidendowych oraz zrównoważonego wzrostu CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund (IGR)

  By

  wrz 19, 2023
  Analiza wyników dywidendowych oraz zrównoważonego wzrostu CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund (IGR)

  CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund (IGR) niedawno ogłosił wypłatę dywidendy w wysokości 0,06 USD na akcję, płatną 29 września 2023 roku. W oczekiwaniu na tę wypłatę istotne jest przeanalizowanie historii dywidendy, zyskowości oraz tempa wzrostu tej firmy w celu określenia jej zrównoważenia.

  CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund to zdywersyfikowana, zamknięta spółka inwestycyjna z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Jej głównym celem jest generowanie wysokich bieżących dochodów, przy czym wtórnym celem jest wzrost kapitału. Fundusz głównie inwestuje w instrumenty związane z nieruchomościami generującymi dochód na rynkach rozwiniętych w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.

  IGR ma konsekwentną historię wypłat dywidend od 2009 roku, wypłacając dywidendy miesięcznie. Roczne dywidendy na akcję widoczne są na dostarczonym wykresie, co pokazuje stabilność wypłat dywidendowych przez lata.

  Z rocznym wskaźnikiem dywidendy na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy oraz prognozowanym wskaźnikiem dywidendy na akcję na kolejne dwanaście miesięcy wynoszącym 14,81%, IGR jest atrakcyjne dla inwestorów poszukujących dochodowych akcji. Jest to wskaźnik dywidendy, zbliżony do dziesięcioletniego rekordu, przewyższający większość globalnych konkurentów w branży zarządzania aktywami. W ciągu ostatnich trzech lat roczne tempo wzrostu dywidend IGR wynosiło 2,20%, a w pięcioletnim okresie spadało do 0,90%. Pięcioletni wskaźnik dywidendy na koszt dla akcji IGR wynosi około 15,36%.

  Aby ocenić zrównoważenie dywidendy przez IGR, należy ocenić stosunek wypłaty dywidendy do zyskowności. Stosunek wypłaty dywidendy wskazuje na część zysków, która jest wypłacana jako dywidenda. Na dzień 30 czerwca 2023 roku, IGR ma wskaźnik wypłaty dywidendy wynoszący 0,00, co sugeruje, że firma zachowuje znaczną część swoich zysków.

  Jednak rank profitabilności IGR wynoszący 2 na 10 wzbudza wątpliwości co do długoterminowego zrównoważenia jej dywidendy. Firma odnotowała zysk netto tylko w trzech z ostatnich dziesięciu lat.

  Pod względem perspektyw wzrostu, IGR ma rank wzrostu 2 na 10, co wskazuje na słabe możliwości wzrostowe. Może to potencjalnie wpływać na zrównoważenie wypłat dywidendy w przyszłości.

  Podczas gdy imponujący wskaźnik dywidendy oraz konsekwentna historia wypłat IGR mogą być kuszące, inwestorzy powinni dokładnie rozważyć stosunek wypłaty dywidendy, rentowność i perspektywy wzrostu przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

  Źródło: GuruFocus (usunięty URL)

  Related Post