• śr.. lis 29th, 2023

  Analiza: Spadek sprzedaży domów wraz ze wzrostem cen w związku z gwałtownym wzrostem stóp procentowych

  By

  lis 21, 2023
  Analiza: Spadek sprzedaży domów wraz ze wzrostem cen w związku z gwałtownym wzrostem stóp procentowych

  Sprzedaż domów na terenie Stanów Zjednoczonych odnotowała znaczący spadek w październiku, podczas gdy ceny dalej rosły, napędzane przez wzrost stóp procentowych oraz brak dostępnych nieruchomości na rynku. Najnowszy miesięczny raport Narodowego Stowarzyszenia Pośredników Nieruchomości (NAR) wskazuje, że te czynniki przyczyniły się do zniechęcenia potencjalnych nabywców do wejścia na rynek.

  Trwale niski poziom dostępnych domów na rynku wzmocnił konkurencję między kupującymi, co skutkowało gwałtownym wzrostem cen. Dodatkowo, średnia stopa procentowa dla 30-letnich kredytów hipotecznych ustabilizowała się w październiku na poziomie blisko 8%, sprawiając, że rynek mieszkaniowy stał się najmniej dostępny od kilku dziesięcioleci.

  Według raportu NAR, mediana cen domów już istniejących, obejmujących domy jednorodzinne, mieszkania w blokach, kondominia i spółdzielnie mieszkaniowe, wyniosła 391 800 dolarów w zeszłym miesiącu. To oznacza wzrost o 3,4% w porównaniu z poprzednim rokiem i czwarty miesiąc z rzędu wzrostu cen w ujęciu rocznym. Wzrost cen był obserwowany we wszystkich czterech regionach kraju: północno-wschodnim, środkowym, południowym i zachodnim.

  Wyższe koszty związane z zakupem domów i finansowaniem wpłynęły na spadek sprzedaży. Skorygowany na rok wskaźnik sprzedaży domów w październiku wyniósł 3,79 miliona, odzwierciedlając spadek o 4,1% w porównaniu z wrześniem i znaczny spadek o 14,6% w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku. Te liczby nie spełniły oczekiwań analityków w zakresie sprzedaży 3,9 miliona jednostek. Podczas gdy sprzedaż domów spadła w północno-wschodniej, południowej i zachodniej części kraju, pozostała ona niezmieniona na terenie środkowego regionu.

  Lawrence Yun, główny ekonomista NAR, oznajmił, że potencjalni nabywcy domów mieli do czynienia z kolejnym trudnym miesiącem ze względu na trwający niedobór oferty mieszkaniowej i historycznie wysokie stopy procentowe. Pomimo tych przeszkód, nadal są składane liczne oferty, zwłaszcza w przypadku domów na początkowym i średnim poziomie cenowym, podczas gdy w segmencie droższych nieruchomości obserwuje się ustępstwa cenowe.

  Poniżej przedstawiamy kilka najczęściej zadawanych pytań dotyczących obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowym:

  Najczęściej zadawane pytania

  1. Dlaczego sprzedaż domów spadła w październiku?
  Spadek sprzedaży domów w październiku można przypisać kombinacji gwałtownego wzrostu stóp procentowych oraz niedoboru dostępnych nieruchomości. Te czynniki utrudniły potencjalnym nabywcom wejście na rynek.

  2. Dlaczego ceny domów nadal rosną?
  Niedobór dostępnych domów na rynku stworzył bardzo konkurencyjne środowisko dla kupujących, co doprowadziło do wzrostu cen. Dodatkowo, średnia stopa procentowa dla 30-letnich kredytów hipotecznych wyniosła blisko 8% w październiku, co dalej przyczyniło się do wzrostu cen domów.

  3. Jakie skutki odczuły regionalne rynki?
  Według Narodowego Stowarzyszenia Pośredników Nieruchomości, sprzedaż domów spadła we wszystkich czterech regionach kraju – północno-wschodnim, środkowym, południowym i zachodnim. Jednak sprzedaż pozostała niezmieniona w Midwest.

  4. Czy występują jakieś ustępstwa w zakresie cen domów?
  Podczas gdy ceny dalej rosną ogólnie, obserwuje się ustępstwa dotyczące cen w segmencie droższych nieruchomości. Niemniej jednak, nadal dochodzi do składania wielu ofert, zwłaszcza w przypadku domów na początkowym i średnim poziomie cenowym.

  Bądźcie na bieżąco, aby dowiedzieć się więcej na temat rozwoju tej historii.