• niedz.. lut 25th, 2024

  Amerykańskie banki regionalne przygotowują się na skutki kryzysu na rynku nieruchomości komercyjnych

  By

  lut 2, 2024
  US Regional Banks Brace for the Impact of Commercial Real Estate Crisis

  Aktualne wyzwania sektora nieruchomości komercyjnych wywołały szok w branży bankowej regionalnej. Indeks KBW Nasdaq Regional Bank niedawno doświadczył znaczącego spadku, a New York Community Bancorp, Inc. prowadzi na liście z niemal 40% spadkiem wartości akcji. Ten spadek można przypisać stratom banku w czwartym kwartale w wysokości 260 milionów dolarów, głównie z powodu zadłużonych pożyczek na nieruchomości komercyjne. Tymczasem japoński bank Agora Inc. odnotował 20% spadek wartości akcji, a Deutsche Bank AG zwiększył swoje rezerwy czterokrotnie w oczekiwaniu na przyszłe straty.

  Problemy tych banków odzwierciedlają szerszy problem, z jakim boryka się amerykański sektor komercyjnej nieruchomości, który obciążony jest długiem w wysokości 2,2 biliona dolarów, który ma wygasnąć w 2027 roku. Pandemia COVID-19, w połączeniu z wysokimi stopami procentowymi, znacznie zmniejszyła popyt na powierzchnie biurowe, pozostawiając właścicielom nieruchomości trudności w spłacie kredytów. Stanowi to poważne zagrożenie dla banków regionalnych, zwłaszcza mniejszych instytucji, takich jak Amerant Bancorp Inc. i Fidelity D&D Bancorp Inc., które nie mają środków na zrekompensowanie strat poprzez portfele kart kredytowych lub sektory bankowości inwestycyjnej.

  W rezultacie wielu pożyczkodawców wycofuje się z rynku, a niektóre banki regionalne sprzedają swoje portfele kredytów hipotecznych w celu zminimalizowania narażenia na ten kłopotliwy sektor. Ten ruch odzwierciedla ostrożne podejście tych banków w celu zabezpieczenia ich stabilności finansowej w obliczu potencjalnych zaległości i zmienności rynku.

  Patrząc w przyszłość, amerykański rynek budynków biurowych przygotowuje się na 117 miliardów dolarów wysokiego zadłużenia, spowodowanego wzrostem stóp procentowych. Niedożywioność eksperci ostrzegają również o możliwej fali zaległości w spłacie pożyczek na nieruchomości komercyjne, które mogą wynosić 1 bilion dolarów w ciągu najbliższych dwóch lat. Te nadciągające wyzwania tworzą niepewny krajobraz dla banków regionalnych, podnosząc ryzyko, któremu stoją w obliczu w trwającym kryzysie nieruchomości.

  Podsumowując, amerykańskie banki regionalne przygotowują się na skutki kryzysu nieruchomości komercyjnych. Z narastającym długiem, malejącymi wartościami nieruchomości i nadchodzącą falą zaległości, te banki muszą poruszać się po bardzo zmiennej sytuacji na rynku. Ich zdolność do dostosowania się i minimalizacji strat będzie decydować o ich odporności w obliczu tego trwającego wyzwania.

  Sekcja FAQ:

  1. Jakie są obecne wyzwania w sektorze nieruchomości komercyjnych?
  – Sektor nieruchomości komercyjnych stoi przed kryzysem, charakteryzującym się spadkiem wartości nieruchomości, narastającym długiem i potencjalną falą zaległości w spłacie kredytów.

  2. W jaki sposób ten kryzys wpłynął na branżę bankową regionalną?
  – Branża bankowa regionalna została głęboko dotknięta kryzysem nieruchomości komercyjnych, a wartość akcji niektórych banków znacząco spadła.

  3. Które banki odnotowały spadek wartości akcji?
  – New York Community Bancorp, Inc. odnotował niemal 40% spadek wartości akcji, podczas gdy japoński bank Agora Inc. zmniejszył się o 20%. Deutsche Bank AG zwiększył również swoje rezerwy w oczekiwaniu na przyszłe straty.

  4. Jakie są przyczyny tych problemów w bankowości?
  – Spadek wartości akcji można przypisać stratom w wysokości 260 milionów dolarów, które New York Community Bancorp, Inc. poniosł w czwartym kwartale, głównie z powodu zadłużonych pożyczek na nieruchomości komercyjne.

  5. Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na sektor nieruchomości komercyjnych?
  – Pandemia COVID-19, wraz ze zwiększonymi stopami procentowymi, znacząco zmniejszyła popyt na powierzchnie biurowe, co prowadzi do trudności właścicieli nieruchomości w spłacie kredytów.

  6. Jakie są potencjalne ryzyka, którym stawiają czoła banki regionalne?
  – Banki regionalne, zwłaszcza mniejsze instytucje, nie mają środków na zrekompensowanie strat poprzez portfele kart kredytowych lub sektory bankowości inwestycyjnej. Stoją w obliczu potencjalnych zaległości w spłacie kredytów i zmienności rynku.

  7. Jakie kroki podejmują banki regionalne, aby zminimalizować swoje zaangażowanie w ten kłopotliwy sektor?
  – Wielu pożyczkodawców wycofuje się z rynku, a niektóre banki regionalne sprzedają swoje portfele kredytów hipotecznych w celu zabezpieczenia swojej stabilności finansowej.

  8. Czym jest horda długu, na którą przygotowuje się amerykański rynek budynków biurowych?
  – Amerykański rynek budynków biurowych stoi przed hordą długu w wysokości 117 miliardów dolarów, spowodowaną wzrostem stóp procentowych.

  9. Jaki jest przewidywany poziom zaległości w spłacie pożyczek na nieruchomości komercyjne w ciągu najbliższych dwóch lat?
  – Eksperci ostrzegają przed możliwym wzrostem zaległości w spłacie pożyczek na nieruchomości komercyjne sięgającym 1 biliona dolarów w ciągu najbliższych dwóch lat.

  Definicje:

  – Nieruchomości komercyjne: Nieruchomości używane w celach biznesowych lub inwestycyjnych, takie jak biurowce, przestrzenie handlowe, hotele i magazyny.
  – Wartość akcji: Cena jednej akcji publicznie notowanej spółki.
  – Zadłużone pożyczki na nieruchomości komercyjne: Pożyczki udzielane na nieruchomości komercyjne, które są zagrożone niewypłacalnością lub znajdują się już w stanie niewypłacalności z powodu trudności finansowych.
  – Pożyczkodawcy: Instytucje finansowe lub osoby prywatne udzielające pożyczek pożyczkobiorcom.
  – Zmienność rynku: Zakres fluktuacji i nieprzewidywalności na rynkach finansowych.
  – Zaległość: Nieuregulowanie zobowiązania finansowego, takiego jak spłata pożyczki lub spełnienie warunków płatności.

  Sugerowane powiązane linki:
  – Indeks KBW Nasdaq Regional Bank
  – New York Community Bancorp, Inc.
  – Deutsche Bank AG
  – Amerant Bancorp Inc.
  – Fidelity D&D Bancorp Inc.