• sob.. lut 24th, 2024

  Akcje regionalnych banków gwałtownie spadają wraz z trudnościami w sektorze nieruchomości komercyjnych

  By

  lut 2, 2024
  Regional Bank Stocks Plummet as Commercial Real Estate Sector Struggles

  Sektor nieruchomości komercyjnych stoi wobec znacznych wyzwań, co prowadzi do gwałtownego spadku akcji regionalnych banków. Ten rozwój wywołuje obawy wśród inwestorów, którzy przypominają sobie znaną upadłość Silicon Valley Bank.

  Indeks KBW Nasdaq Regional Bank doświadczył znaczącego spadku o 6%, oznaczając największy spadek od marca. Głównym powodem tej zapaści było New York Community Bancorp, Inc. (NYCB), którego wartość spadła o niemal 40%. Według raportu Business Insider, NYCB poniósł straty w czwartym kwartale w wysokości 260 milionów dolarów ze względu na zaniepokojające komercyjne kredyty hipoteczne.

  Problemy na amerykańskim rynku nieruchomości dotykają nie tylko NYCB. Akcje API Bank w Tokio spadły o 20%, podczas gdy Deutsche Bank AG zwiększył swoje rezerwy czterokrotnie do 123 milionów dolarów w oczekiwaniu na przyszłe straty. New York Bancorp przeznaczył również znaczną część swoich 552 milionów rezerw na nieruchomości komercyjne.

  Wyzwania stojące przed tymi regionalnymi bankami odzwierciedlają szerszy problem sektora amerykańskich nieruchomości komercyjnych. Z łączną wartością 2,2 biliona dolarów należnych w 2027 roku, sektor ten jest ogromnie narażony na presję. Pandemia spowodowała spadek popytu na powierzchnię biurową, a wysokie stopy procentowe utrudniają spłatę kredytów przez właścicieli nieruchomości. Sytuacja ta stanowi poważne zagrożenie dla amerykańskich banków, zwłaszcza tych mniejszych.

  Regionalne banki, takie jak Amerant Bancorp Inc czy Fidelity D&D Bancorp Inc, są bardziej podatne na problemy sektora nieruchomości komercyjnych niż większe instytucje, takie jak JPMorgan Chase & Co. Brakuje im zdolności do zrekompensowania strat poprzez duże portfele kart kredytowych czy sektory bankowości inwestycyjnej. W rezultacie wielu pożyczkodawców wycofuje się z rynku, pozbywając się swoich portfeli kredytów hipotecznych, aby zminimalizować ryzyko.

  Nadciągające skalę zadłużenia w wysokości 117 miliardów dolarów wobec biurowców w Stanach Zjednoczonych, w połączeniu z ostrzeżeniami o potencjalnych niespłacalnościach kredytów na nieruchomości komercyjne w wysokości 1 biliona dolarów w ciągu najbliższych dwóch lat, tworzy wysoce niestabilny rynek dla regionalnych banków. To one ponoszą największe konsekwencje tej ciągle trwającej kryzysu nieruchomościowego i muszą uważnie manewrować w tych trudnych czasach.

  Sekcja FAQ:

  1. Co spowodowało gwałtowny spadek akcji regionalnych banków?
  – Sektor nieruchomości komercyjnych stoi wobec znacznych wyzwań, co prowadzi do spadku akcji regionalnych banków.

  2. Który bank doświadczył niemal 40% spadku wartości?
  – New York Community Bancorp, Inc. (NYCB) doświadczył niemal 40% spadku wartości.

  3. Dlaczego NYCB poniósł straty w czwartym kwartale?
  – NYCB poniósł stratę w czwartym kwartale wynoszącą 260 milionów dolarów z powodu zaniepokojających kredytów hipotecznych komercyjnych.

  4. Który międzynarodowy bank również borykał się z problemami na rynku nieruchomości?
  – Deutsche Bank AG zwiększył swoje rezerwy czterokrotnie, do 123 milionów dolarów, w oczekiwaniu na przyszłe straty na rynku nieruchomości.

  5. Jak duże jest łączne zadłużenie sektora nieruchomości komercyjnych w Stanach Zjednoczonych w 2027 roku?
  – Sektor nieruchomości komercyjnych w Stanach Zjednoczonych ma zadłużenie wynoszące 2,2 biliona dolarów, które wygasa w 2027 roku.

  6. Dlaczego regionalne banki są bardziej podatne na wyzwania w sektorze nieruchomości komercyjnych?
  – Regionalne banki brakuje zdolności do zrekompensowania strat poprzez duże portfele kart kredytowych czy sektory bankowości inwestycyjnej, przez co są bardziej podatne na wyzwania w sektorze nieruchomości komercyjnych.

  7. Co robią pożyczkodawcy, aby zminimalizować narażenie na kryzys nieruchomościowy?
  – Wielu pożyczkodawców pozbywa się swoich portfeli kredytów hipotecznych, aby zminimalizować narażenie na kryzys nieruchomościowy.

  8. Jakie są potencjalne konsekwencje dla regionalnych banków w najbliższych latach?
  – Istnieje ryzyko, że niespłacalność kredytów na nieruchomości komercyjne wyniesie łącznie 1 bilion dolarów w ciągu najbliższych dwóch lat, co tworzy wysoce niestabilny rynek dla regionalnych banków.

  Kluczowe terminy/jargon:
  – Sektor nieruchomości komercyjnych: Odnosi się do branży obejmującej kupno, sprzedaż i wynajem nieruchomości w celach biznesowych, takich jak przestrzenie biurowe, budynki handlowe i obiekty przemysłowe.
  – Regionalny bank: Bank, który działa w określonym regionie lub lokalizacji, obsługujący potrzeby finansowe osób fizycznych i firm z tej okolicy.
  – Kredyty hipoteczne na nieruchomości komercyjne: Kredyty udzielane przez banki na finansowanie zakupu lub rozbudowy nieruchomości komercyjnych.
  – Rezerwy: Fundusze, które banki przeznaczają na pokrycie potencjalnych strat lub wydatków.
  – Zadłużenie: Zadłużenie, które ma dojść do spłaty w określonym okresie czasu, mogące spowodować trudności finansowe dla pożyczkobiorców.

  Sugerowane powiązane linki:
  – Nasdaq: Oficjalna strona Nasdaq, zawierająca informacje na temat akcji i rynków finansowych.
  – Business Insider: Wiodący portal informacyjny i analityczny, obejmujący różne tematy, w tym finanse i biznes.
  – The New York Times – Biznes: Sekcja biznesowa The New York Times, oferująca informacje i wgląd w różne branże, w tym nieruchomości i bankowość.